Ungheni

  • 20.09.2016
  • 8332

 Lista secțiilor de votare Ungheni

Denumirea secției de votare

Nr. secției de votare

Hotarele secției de votare

Adresa localului pentru votare și modul de contactare pentru relații

Ungheni

 

1

Străzile: Ştefan cel Mare de la nr. 191 pînă la sfîrşit  şi de la nr. 166 pînă la sfîrşit, Nuferilor, Dănuţeni, I. Vieru, Zamfir Arbore, Ion-Aldea Teodorovici, Doina Aldea-Teodorovici, Trandafirilor, Doncev, T. Ciobanu, P. Cazacu, A. Crihan, Salcîmilor,Şleahului.

Stradelele: Ştefan cel Mare, I. Vieru, Şleahului, Salcîmilor, Dănuţeni, Artizianei, Vadul Ţuţorei, V. Cupcea, Băileşti, Cîmpurilor, Procelnicenilor, Podurilor, Muşatinilor, Nuferilor, Ioan Slavici, Burebista.

 

Str.  Ştefan cel Mare nr. 279, blocul administrativ al fostei SA ,,Biovet”

 

 

Ungheni

 

2

Străzile: Ştefan cel Mare de la nr. 79, 93-133, 135, 149/1, 149/2, 149/3 şi de la nr. 70 pînă la nr. 158 şi nr.181, 183, 185, 187, Căpriana, Deleşti, Viilor, Haiducilor, A. Marinesco, Horelor, G. Coşbuc,               P. Zadnipru, Varlaam, Dosoftei, Ciureşti, A. David, I. Neculce, N. Iorga, I. Vatamanu, M. Cogîlnicanu,    C. Brîncuşi, Cuza Vodă, P. Movilă, A. Vlaicu.

Stradelele: Viilor, Găureni, Ciureşti, Neculce, Deleşti, A. Russo, Cocostîrcilor.

 

 

Str.  Ştefan cel Mare nr. 151, clădirea L.T. ,,I. Creangă”

 

Ungheni

 

 

3

Străzile: Ştefan cel Mare de la nr. 79, 93-133, 135, 149/1, 149/2, 149/3 şi de la nr. 70 pînă la nr. 158 şi nr.181, 183, 185, 187, Căpriana, Deleşti, Viilor, Haiducilor, A. Marinesco, Horelor, G. Coşbuc,               P. Zadnipru, Varlaam, Dosoftei, Ciureşti, A. David, I. Neculce, N. Iorga, I. Vatamanu, M. Cogîlnicanu,    C. Brîncuşi, Cuza Vodă, P. Movilă, A. Vlaicu.

Stradelele: Viilor, Găureni, Ciureşti, Neculce, Deleşti, A. Russo, Cocostîrcilor.

Str.  Ştefan cel Mare nr. 92, clădirea fostei cafenele ,,Merișor”

 

Ungheni

 

4

Străzile: Ştefan cel Mare de nr. 1 pînă la nr. 35 şi de la nr. 4 pînă la nr. 64-a, Unghiului, Iaşului, Solidarităţii, Lacului, Unirii, Pan Halipa, Arcaşii lui Ştefan, Grădinilor, A. Donici, Suceava.

Stradelele: Iaşului, Grădinilor, Vălenilor, Tighinei.

 

 

Str. Lacului nr. 1, clădirea administrativă a Portului Fluvial

 

Ungheni

 

5

Străzile: Romană de la nr. 1 pînă la nr. 9 şi de la  nr. 2 pînă la nr. 18, V. Milce, Prutului,        D. Cantemir, Renaşterii, Alexandru cel Bun, Musatov, Livezilor,  N. Bălcescu, M. Eminescu de la nr. 1 pînă la nr. 41, V. Ţepeş, Națională nr. 1, Naţională nr. 4, Oranjeriei.

Stradelele: Oranjeriei, Prutului.

 

 

 

Str. N. Bălcescu nr. 9, Palatul de Cultură

 

Ungheni

 

6

 

Străzile: V. Alecsandri, Decebal de la nr. 1 pînă la nr. 19 şi de la nr. 2 pînă la nr. 14,Națională nr. 23,  Naţională de la nr. 8 pînă la nr. 24, B. Lăutaru de la nr. 1 pînă la nr. 53 şi de la nr. 2 pînă la nr. 50, Feroviară, Romană de la nr. 17 pînă la nr. 33 şi de la nr. 20 pînă la nr. 66, M. Eminescu de la nr. 43 pînă la nr. 63 şi de la nr. 4 pînă la nr. 10.

 

 

Str. Naţională nr. 13, clădirea L.T.  ,,V. Alecsandri”

 

Ungheni

 

7

 

Străzile: V. Lupu, I. Creangă de la nr. 1 pînă la nr. 3, B. Lăutaru de la nr. 77 pînă la sfîrşit,     B. P.Haşdeu de la nr. 1 pînă la nr. 9 şi de la nr. 2 pînă la nr. 6, Romană de la nr. 37 pînă la sfîrşit şi de la nr. 70 pînă la sfîrşit, Naţională de la nr. 25 pînă la sfîrşit şi de la nr. 26 pînă la sfîrşit, M. Eminescu de la nr. 65 pînă la sfîrşti şi de la nr. 12 pînă la sfîrşit,  A. Plămădeală, M. Cibotari, Staţia Bereşti, Staţia Unţeşti.

Stradelele:  Humuleşti, I. Creangă.

 

Str.  M. Eminescu nr. 73, clădirea Colegiul de Medicină

 

Ungheni

 

8

Stradelele:  Humuleşti, I. Creangă.

Străzile: Boico de la nr. 3 pînă la nr. 9 şi nr. 2, Decebal de la nr. 20 pînă la nr. 36, de la nr. 25 pînă la nr. 41, C. Porumbescu, A. Cozmescu, Gr. Ureche, M. Costin, B. P. Haşdeu nr. 11, 13, 15,  Negoieşti, Cetăţuiei.

Stradela: Cetăţuiei.

 

Str. Decebal nr. 36/a,  clădirea L.T. ,,A. Puşkin”

 

Ungheni

 

9

Străzile: Bernardazzi de la nr. 8 pînă la nr. 14, B. P. Haşdeu de la nr. 8 pînă la nr. 18, Boico de la nr. 10 pînă la nr. 18 şi de la nr. 11 pînă la nr. 17, Creangă de la nr. 5 pînă la nr. 9.

 

 

Str. Bernardazzi nr. 1, Centrul ,,Casa pentru toţi” (grădiniţa nr. 3)

 

Ungheni

10

Străzile: Bernardazzi de la nr. 9 pînă la nr. 17, Decebal 38, 38A, de la nr. 40 pînă la sfîrşit şi de la nr. 43 pînă la nr. 69, Creangă 13, Crestiuc de la nr. 2 pînă la nr. 12 şi de la nr. 1 pînă la nr. 5,                        G. Meniuc, T. Maiorescu, Florilor.

Stradela: Alexandru cel Bun.

 

Str. Bernardazzi nr. 15, Căminul Colegiului de Medicină

 

Ungheni

11

Străzile: Bălteni, Gărdeşti, Bogdăneşti, C. Negruzzi, C. Stamati, Decebal de nr. 71 pînă la sfărşit, M. Viteazul, Chilia, Putna, Izvoarelor, Fîntînilor, Gh. Asachi, Hotinului, Mînzăteştii - Vechi,          T. Arghezi, Mărţişor, M. Sadoveanu, Gh. Malarciuc.

Stradelele: Gh. Asachi, Putna, Victoria, V.Alecsandri, Bereşti, M. Viteazul, Fîntînilor,                   M. Sadoveanu, Izvoarelor, T. Arghezi, str-la Scutelnicenilor.

 

Str.  M. Viteazul, clădirea clubului nr. 2

 

Ungheni

12

Străzile: O. Ungureanu, Crestiuc nr. 7, 7\1, 9,11,  I. Creangă nr. 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Str. Gh. Crestiuc nr. 49, clădirea L.T. ,,Gh. Asachi”

Or. Cornești

 

13

Or. Cornești

 

Gim. “D.Cantemir”

Str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 89

Tel. 0/236/61-273

 

s. Romanovca

14

s. Romanovca

Căminul cultural

Tel. 0/236/60-117

 

s. Agronomovca

 

15

s. Agronomovca

 

Gimnaziul Agronomovca

Tel. 0/236/79-240

 

s. Zazulenii Noi

16

s. Zazulenii Noi

Căminul cultural

Tel. 0/236/79-240

s. Alexeevca

17

s. Alexeevca

Gimnaziul Alexeevca

Tel. 0/236/71-287

s.Boghenii Noi

 

18

s. Boghenii Noi

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/93-088

 

s. Boghenii Vechi

 

19

s. Boghenii Vechi

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-463

 

s. Mircești

 

20

s. Mircești

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-852

 

s. Poiana

 

21

s. Poiana

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-936

 

s. Izvoreni

22

s.Izvoreni

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-740

s. Buciumeni

23

s.Florești

s. Buciumeni

Loc. c.f.Buciumeni

Gimnaziul Buciumeni

Tel.0/236/46-246

s. Bumbăta

24

s. Bumbăta

Primăria Bumbăta

Tel. 0/236/44-710

s. Bușila

25

s. Bușila

Căminului cultural

tel. 0/236/93-360

s. Cetireni

26

s. Cetireni

Căminul cultural

  1. Cetîreni

0/236/41-207

s. Chirileni

27

s.Chirileni

Căminul cultural

 

s. Cioropcani

 

28

s. Cioropcani

 

Sala de ședințe a consiliului comunei Cioropcani

Tel. 0/236/76-238

 

s. Bulhac

29

s. Bulhac

Căminul cultural

Tel. 0/236/76-615

s. Stolniceni

30

s. Stolniceni

Gimnaziul Stolniceni

Tel. 0/236/76-285

s. Condrătești

 

31

s. Condrătești

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/79-240

s. Curtoaia

32

s. Curtoaia

Căminul cultural

Tel. 0/236/79-240

s. Cornești

33

s. Cornești

Gimnaziul Cornești

Tel. 0/236/39-287

s. Cornova

34

s. Cornova

Căminului cultural

Tel. 0/236/59-620

s. Costuleni

35

s. Costuleni

Casa de cultură,

Tel. 0/236/40-966

s. Florițoaia Veche

 

36

De la cet. Măcelaru Ion pînă la cet.  Măcilaru Valerii

 

Gim.  Florițoaia Veche,

Tel. 0/236/41-241

 

s. Florițoaia Nouă

 

37

De la cet. Mazur Ion pînă la cet. Pascaru Ion

 

Gim. Florițoaia Nouă

Tel. 0/236/57-007

 

s. Grozasca

38

De la cet.Tataru Maria pînă la cet. Znamenschi Ion

Cămin cultural

Tel. 0/236/57-255

s. Hîrcești

 

39

s. Hîrcești

 

Căminul cultural

tel. 0/236/93-084

 

s. Drujba

40

s. Drujba

Casa de cultură

Tel. 0/236/62-346

 

s. Mînzătești

 

41

s. Mînzătești

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/68-245

 

s. Veverița

 

42

s. Veverița

s. Leordoaia

Punctul medical

Tel. 0/236/94-761

s.Măcărești

 

43

De la casa cet. Mușchei Anatolie pînă la casa cet. Chilaru Vera

 

Primăria

Tel. 0/236/48-056

 

s. Măcărești

 (satul vechi)

 

44

De la casa cet. Chilaru Vera pînă la casa cet. Mihailov Petru

 

De la casa cet. Chilaru Vera pînă la casa cet. Mihailov Petru

 

s. Frăsinești

 

45

s. Frăsinești

De la casa cet. Mihailov Petru

Clubul Frăsinești

Tel. 0/236/45-232

s. Măgurele

46

s. Măgurele

Casa de cultură

  1. Măgurele

Tel. 0/236/78-309

s. Mănoilești

 

47

s. Mănoilești

 

Gimnaziul Mănoilești

Tel. 0/236/73-239

 

s. Novaia Nicolaevca

 

48

s. Novaia Nicolaevca

 

Casa cet. Landa Olga

Tel. 0/236/93-428

 

s. Rezina

 

49

s. Rezina

 

Gimnaziul Rezina

Tel. 0/236/53-163

 

s. Vulpești

50

s. Vulpești

Primăria

Tel. 0/236/73-236

s. Morenii Noi

51

s. Morenii Noi

Gimnaziul Morenii Noi

Tel. 0/236/51-235

s. Năpădeni

52

s. Năpădeni

Căminul cultural

Tel.0/236/47-428

s. Negurenii Vechi

 

53

s. Negurenii Vechi

 

Casa de cultură

Negurenii Vechi

Tel. 0/236/92-238

 

s. Coșeni

 

54

s. Coșeni

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-199

 

s. Țîghira

 

55

s. Țîghira

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/92-106

 

s. Zăzulenii Vechi

56

s. Zăzulenii Vechi

Căminul cultural

Tel. 0/236/67-242

s. Petrești

 

57

s. Petrești

 

Casa de cultură Petrești

Tel. 0/236/42-841

 

s. Medeleni

 

58

s. Medeleni

Casa de cultură Medeleni

Tel. 0/236/52-147

s. Pîrlița

 

59

De la casa cet. Burlacu Serghei pînă la casa cet. Serbianu Trifan

 

Casa de cultură

Tel. 0/236/60-270

 

s. Pîrlița

 

60

De la casa cet. Rusu Semion pînă la casa cet. Cepoi Nadejda

 

Gim. “I. Vatamanu”

Tel. 0/236/54-323

 

s. Hristoforovca

61

s. Hristoforovca

Gimnaziul Hristoforovca

Tel. 0/236/59-311

s. Rădenii Vechi

62

s. Rădenii Vechi

Căminul cultural

Tel. 0/236/93-536

s. Sculeni

 

63

s. Sculeni

 

Casa de cultură

Str. Alexandru cel Bun 5,

Tel. 0/236/63-804

 

 

s. Blindești

 

64

s. Blindești

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/56-076

 

s. Floreni

 

65

s.Floreni

 

Căminul cultural

Tel. 0/236/93-864

 

s. Gherman

66

s. Gherman

Căminul cultural

Tel. 0/236/65-421

s. Sinești

67

s. Sinești

Căminul cultural

Tel. 0/236/94-762

s. Teșcureni

68

s. Teșcureni

Gimnaziul Teșcureni

Tel. 0/236/59-312

s. Todirești

69

s. Todirești

Gim. Todirești

Tel. 0/236/49-267

s. Grăseni

70

s. Grăseni

Casa de cultură Grăseni

Tel. 0/236/58-118

s. Unțești

71

s. Unțești

Căminul cultural

Tel. 0/236/55-606

s. Valea Mare

 

72

s. Valea Mare

 

Casa de cultură

Tel. 0/236/43-245

s. Buzduganii de Jos

 

73

s. Buzduganii de Jos

 

Grădinița de copii

Tel. 0/236/94-572

s. Buzduganii de Sus

74

s. Buzduganii de Sus

Grădinița de copii

Tel. 0/236/94-793

s. Morenii Vechi

75

s. Morenii Vechi

Căminul cultural

Tel. 0/236/43-286

s. Zagarancea

76

s. Zagarancea

 

Gim. Zagarancea

Tel.0/236/21-540

s. Semeni

77

s. Semeni

Gim. Semeni

Tel.0/236/70-277

s. Elizavetovca

78

s. Elizavetovca

Casa cet. Malanciuc Nicolae

Tel. 0/236/93-446