Sîngerei

 • 20.09.2016
 • 8085

 Lista secțiilor de votare Sîngerei 

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare (strada)

Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii

Or.Sîngerei

1

Include partea de nord a oraşului, care se mărgineşte cu str.Cîmpiilor, la sud r.Ciuluc, partea  stîngă a str. Nucilor ,str.Testemiţianu şi partea dreaptă a str.Lermontov.

Include străzile: Muncii, Tolstoi, Crîlov, Cara-Ciobanu, Şevcenco, Gribov,Gogol, M.Sadoveanu nr.2-30, 1-13, Nuferilor, Puşchin, Frunze, Şucşin, Stadionului, Cupcea, Crăsescu, Florilor, Nucilor nr.9-31, T.Arghezi, V.Ioviţă, Constructorilor, Plămădeală, Sf.Gheorghe, T.Vladimirescu, 1 Mai + stradela, Viilor, , Bălţului,   T.Ciorbă, Livezilor,  Prieteniei+stradela, Gr.Ureche, M.Cibotaru, Donici, I.Neculce, D.Cantemir, 31 August, V.Alecsandri, Cehov, Dostoevschi, Lermontov 2-18 (impare), Hîjdău nr.1-37(impare), 2-28(pare), Testemiţianu nr.3-23 (impare), Darienco, Energeticienilor, Independenţei nr.3-75(impare),nr. 6-76 (pare) Cîmpiilor, Vîsoţki.

Str.Testemiţianu,6

Liceul „D.Cantemir”,

tel.:026221059

Or.Sîngerei

2

Include sectorul central al oraşului, care se mărgineşte cu partea dreaptă a str. Nucilor , str.Testemiţianu, partea stîngă a str.Lermontov, partea stîngă a străzilor I.Creangă, S.Esenin şi partea dreaptă a str.P.Zadnipru, la nord cu str.V.Cucu, la sud cu r.Ciuluc.

Include  străzile: Şt.Bagrin, Parcului, Voluntarilor, B.Lăutaru, Frăţiei, Muzicescu, Şt.Neaga, M.Viteazu nr.1-30, G.Adam,

Ciulucului, I.Creangă nr.3-39 (impare), A.Hîjdău nr.39-75,30-70, M.Sadoveanu nr.15-45(impare), Fîntînilor ,Rebreanu ,  C.Stere, P.Movilă, M.Dragan nr.1-15, Şt.cel Mare nr.1-25, Podgorenilor nr.1-26, L.Damian, Păcii, Cojbuc, Presei, Tighinei, Caragiale, Buianov, B.Glavan, Hajdeu (sus), Coroban,  I.Soltîs, Testemiţianu nr.6-120 , nr.27-47 (impare) , Nucilor nr.14-32 (pare),  P.Zadnipru nr.2-14 (pare), P.Boţu , Voiniţchi, Independenţei nr.80 a- 134, nr.77-121 , Lermontov nr.1-17

Str.Independenţei, 105
Liceul Teoretic "Olimp",
tel.:026221039

Or.Sîngerei

3

Include sectorul central al oraşului care se mărgineşte  cu partea dreaptă a străzilor I.Creangă şi S.Esenin, partea stîngă a str.P.Zadnipru, partea stîngă a str.Trandafirilor, partea dreaptă a str.M.Eminescu (2-20), partea stîngă a str.I.Vodă şi Luceafărul şi partea dreaptă a str.Independenţei (nr.136-278). La nord str.V.Cucu, la sud r.Ciuluc.

      Include străzile: Căluşarilor, Halipa, Păcii, Grădinilor, Rudnev, Horelor, Cogălniceanu, Deşteptării, Libertăţii, Ciulucului, Nencev, Unirii, Milescu-Spătaru, I.Vodă nr.1 - 21 (impare), Şt.cel Mare, I.Creangă nr.2-32 (pare),    Al.cel Bun  nr.1-12, M.Eminescu nr.1 -20, Trandafirilor, Conachi, Gh.Asachi nr.1 - 17, Şciusev, M.Dragan nr.17 - 29 (impare), M.Viteazu nr.24 - 55, Doinelor, Podgorenilor, A.Russo, S.Esenin, A.Crihan, Independenţei nr.136-278 (pare), Luceafărul nr.1 - 13 (impare), Alba-Iulia, P.Zadnipru  nr.9.

Str.B.Lăutaru, 37

Casa Raională

de Cultură
tel.:026222946

Or.Sîngerei

4

  Include partea de răsărit al oraşului partea dreaptă a str.I,Vodă, Luceafărul şi partea stîngă a str.Independenţei (nr.151 - 235). La nord se mărgineşte cu str.V.Lupu, la răsărit cu str.C.Stamati.

 Include străzile: Chişinăului, Gh.Asachi nr.8-61, C.Stamati, P.Rareş, Luceafărul nr.2-22 (pare), Cetatea Albă, Mărţişor, Daciei, A.Mateevici, Rădoaiei, Victoriei, Mioriţei, C.Porumbescu, M.Eminescu nr.17-95, Sportivilor, Basarabiei, Lăpuşneanu, Orheiului, Hotinului, V.Lupu, 8 Martie, Negruzzi, Tineretului, Igor Vieru, Codrilor, Ion Vodă (4-22 pare, 23-31 impare, 32-36 pare), Colhoznicilor, Ştefan cel Mare nr.26 - 109,  Alexandru cel Bun nr.11 - 79, Independenţei nr.45-227 (impare).

Str.M.Eminescu, 13

Gimnaziul „An.Crihan”,

tel.:026228768

s.Vrăneşti

5

În hotarele satului Vrăneşti

Clubul sătesc

tel.: 026265311

Or. Biruinţa

6

În hotarele oraşului Biruinţa

Casa de cultură

tel.: 026260786

Alexandreni

7

În hotarele satului Alexandreni

Gimnaziul Alexandreni

tel.: 026271368

Grigoreşti

8

În hotarele satului Grigoreşti

Grădiniţa de copii Grigoreşti

tel.: 026271085

Heciul Vechi

9

În hotarele satului Heciul Vechi

Gimnaziul

Heciul Vechi

Tel.: 026254067

Ţîpleşti

10

În hotarele satului Ţîpleşti

Gimnaziul Ţipleşti

Tel.: 026244611

Ţîpleteşti

11

În hotarele satului Ţîpleteşti

Gimnaziul Ţîpleteşti

tel.: 026244111

Bălăşeşti

12

În hotarele satului Bălăşeşti

Casa de cultură

 1. Bălăşeşti

tel.: 026274227

Sloveanca

13

În hotarele satului Sloveanca

Casa de cultură

 1. Sloveanca

tel.: 0262 92287

Bilicenii Noi

14

În hotarele satului Bilicenii Noi,

Casa de cultură

 1. Bilicenii Noi

tel.:

Lipovanca

15

În hotarele satului Lipovanca,

Casa de cultură

 1. Lipovanca

Mîndreştii Noi

16

În hotarele satului Mîndreştii Noi

Grădiniţa de copii „Romăniţa”

tel.: 0262 45487

Bilicenii Vechi

17

În hotarele satului Bilicenii Vechi

Căminul cultural

 1. Bilicenii Vechi

tel.: 0262 33331

Coada Iazului

18

În hotarele satului Coada Iazului

Căminul cultural

 1. Coada Iazului

tel.: 0262 33668

Bursuceni

19

În hotarele satului Bursuceni

Centrul

pentru tineret

 

Slobozia-Măgura

20

În hotarele satului Slobozia- Măgura

Gimnaziul Slobozia-Măgura

tel.: 026293916

Chişcăreni

21

Întră partea satului din preajma SA „Peşte”, din vecinătatea sediului SRL „Roşiori-Lux”, de la punctul de colectări, toată partea satului pînă la Gimnaziul rus, apoi în jos pînă la cet. Răzlog Parascovia şi la colţ  pînă la cet. Lungu Ion Vasile. De la vale de drumul central, de la cet. Bologan Parascovia toată partea stîngă a străzii centrale pînă la casa cet. Morari Ion Vasile. De la cet. Creciun Gheorghe Ion partea dreaptă a satului pînă la cet. Grosu Ion Petru.  

Grădiniţa de copii Chişcăreni, Sediul bibliotecii publice

tel.: 026241086

Chişcăreni

22

Întreaga parte a satului de la cet. Guzun Valentin pînă la cet. Zgardan Vasile, apoi partea de la vale a străzii centrale (colţ cet. Uglea Efrosinia) pînă la cet. Cernavca Vasile Varfolom. De la casa cet. Cumpătă Ion Filip pînă la casa cet. Solcanu Ana Dementie toată partea din sus a satului.

Căminul Cultural Chişcăreni

tel.: 026255137

Nicolaevca

23

În hotarele satului Nicolaevca

Fosta şcoală

 1. Nicolaevca

tel.: 026241371

Slobozia- Chişcăreni

24

În hotarele satului Slobozia Chişcăreni

Căminul Cultural Slobodzia -Chişcăreni

tel.: 026255147

Ciuciueni

25

În hotarele satului Ciuciueni

Caminul cultural

 1. Ciuciueni

tel.: 026250559

Brejeni

26

În hotarele satului Brejeni

Blocul

administrativ

Copăceni

27

În hotarele satului Copăceni

Casa de cultură

Copăceni

tel.: 026230804

Petrovca

28

 1. Petrovca, s. Evghenievca,
 2. Antonovca, s. Vladimireuca, s. Gavrilovca,

Gimnaziul Petrovca

tel.: 0262 35 681

Coşcodeni

29

În hotarele satului Coşcodeni

Sediul Primariei

 1. Coşcodeni

tel.: 026236331

Bobletici

30

În hotarele satului Bobletici

Gimnaziul

 1. Bobletici

tel.: 026236712

Flămînzeni

31

În hotarele satului Flămînzeni

Gimnaziu „Iurie Boghiu”

tel.: 026236851

Cotiujenii Mici

32

În hotarele satului

Cotiujenii Mici

Căminul cultural

Cotiujenii Mici

tel.: 0262 63 222

Alexeevca

33

În hotarele satului Alexeevca

Şcoala- grădiniţa

 1. Alexeevca

tel.: 0262 92550

Gura Oituz

34

În hotarele satului Gura Oituz

Punctul medical

 1. Gura Oituz

tel.:0262 93120

Cubolta

35

În hotarele satului Cubolta

Casa de cultură

 1. Cubolta

tel.: 026258348

Mărăşeşti

36

În hotarele satului Mărăşeşti

Centru Medical

 1. Mărăşeşti

tel.: 026258465

Dobrogea Veche

37

 1. Dobrogea Veche,
 2. Cotovca, s. Dobrogea Nouă

Sediul Primariei

Dobrogea Veche

tel.: 0262 59360

Drăgăneşti

38

În hotarele satului Drăgăneşti

Casa de cultură

 1. Drăgăneşti

tel.: 026239468

Chirileni

39

În hotarele satului Chirileni

Clubul

Chirileni

tel.: 026292567

Sacarovca

40

În hotarele satului Sacarovca

Gimnaziul Sacarovca

tel.: 026239643

Dumbrăviţa

41

În hotarele satelor Dumbrăviţa şi Valea lui Vlad

 

Primăria Dumbrăviţa

Tel.: 026243132

Bocancea Schit

42

În hotarele satului Bocancea Schit

Incinta clubului

 1. Bocancea Schit

Grigorăuca

43

În hotarele satului Grigorăuca

Primăria Grigorăuca

tel.: 026251523

Cozeşti

44

În hotarele satului Cozeşti

Căminul Cultural Cozeşti

tel.: 026292725

Petropalovca

45

În hotarele satului Petropavlovca

Căminul cultural

tel.: 026294102

Heciul Nou

46

În hotarele satului Heciul Nou

Casa de cultură

 1. Heciul Nou

tel.: 026257331

Trifăneşti

47

În hotarele satului Trifăneşti

Casa de cultură Trifăneşti

tel.: 026264244

Iezărenii Vechi

48

În hotarele satelor Iezărenii Vechi şi Iezărenii Noi

Primaria

Iezăreii Vechi,

Tel.: 026234319

Izvoare

49

În hotarele satului Izvoare

Primăria Izvoare

tel.: 026238448

Valea Norocului

50

În hotarele satului Valea Norocului

Caminul Cultural

 1. Valea Norocului

tel.: 026292949

Pepeni

51

Partea de vest a satului Pepeni de la cet. Onceanu Ecaterina pînă la cet. Pîrliţanu Andrei şi satele Pepenii Noi şi Romanovca

Casa de cultură

 1. Pepeni

tel.: 026272305

Pepeni

52

Satul Pepeni de la cet. Ţurcanu Nicolae pînă la cet. Locoman Mihail

 1. Pepeni

L.T. „A. Agapie”

tel.: 026242694

Răzălăi

53

În hotarele satului Răzălăi

Casa de cultură

 1. Răzălăi

tel.: 026293897

Prepeliţa

54

În hotarele satului Prepeliţa

Casa de cultură

 1. Prepeliţa

tel.: 0 26252334

Clişcăuţi

55

În hotarele satelor Şestaci şi Clişcăuţi

Club s.Clişcăuţi   

tel.:026292691

Mihailovca

56

În hotarele satului Mihailovca

Fosta clădirea

Primariei s.  Mihailovca

tel.: 026235354

Rădoaia

57

De la contul nr. 1 din Registrul nr. 1  - pînă la contul nr. 993 din Registrul nr. 11.  (Partea dreaptă a rîuleţului din sat)

Grădiniţa de copii „Romaniţa”

 1. Rădoaia

tel.: 026237436

Rădoaia

58

De la contul nr. 994 din Registrul nr. 12 – pînă la contul nr. 1835 din Registrul nr. 21

(locuitori din partea stîngă a rîuleţului din sat)

Casa de cultură

 1. Rădoaia

tel.: 026267272

Tăura Veche

59

În hotarele satului Tăura Veche

Căminul cultural

 1. Tăura Veche

tel.: 026255387

Tăura Nouă

 

 

60

În hotarele satului Tăura Nouă

Club

 1. Tăura Nouă

tel.: 026255467

Sîngereii Noi

61

În hotarele satului Sîngereii Noi

Casa de cultură

 1. Sîngereii Noi

tel.: 026273771

Mărineşti

62

În hotarele satului Mărineşti

Gimnaziul Mărineşti

tel.: 026253903

Ţambula

63

În hotarele satelor Ţambula şi Pălăria

Gimnaziul Ţambula

tel.: 026231798

Octeabriscoe

64

În hotarele satului Octeabriscoe

Casa de cultură

 1. Octeabriscoe

tel.: 026231315