logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Reglementări


https://www.a.cec.md/ro/reglementari-3920_91263.html

Hotarîrea Guvernului nr. 967 din 9.08. 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008