logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Funcții vacante


https://www.a.cec.md/ro/functii-vacante-2805_89163.html

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

Comisia de concurs din cadrul Comisiei Electorale Centrale comunică, că în urma evaluării probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice temporar vacante de specialist principal (2) al Direcției management alegeri din cadrul Aparatului CEC, la a doua etapă a concursului (interviu) au fost  admiși următorii participanți:

 

  1. Osipenco Gabriela
  2. Dodon Octavian
  3. Morari Vitalie
  4. Baltaga Stela
  5. Ivas Adrian

 

Interviul se va desfășura pe data de 10 decembrie 2021, ora 14.00, pe adresa Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.119.

 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea

funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul Aparatului CEC:

 

  1. Specialist principal (1) al Direcției management alegeri

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Balica Radu

2

Ursu Valerian

 

  1. Specialist principal (2) al Direcției management alegeri

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Ursachi Mariana

2

Osipenco Gabriela

3

Morari Vitalie

4

Podolin Ecaterina

5

Ivas Adrian

6

Baltaga Stela

7

Dodon Octavian

 

  1. Specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică

Nr. d/o

Numele, prenumele

1

Palici Anatoli

2

Dodon Octavian

3

Borodin Dumitru

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 06 decembrie 2021, începând cu ora 13.00, la sediul Comisiei Electorale Centrale, str. Vasile Alecsandri, nr. 119.