Leova

  • 20.09.2016
  • 7184

 Lista secțiilor de votare Leova

Denumirea secţiei de votare

Nr.

secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare

Adresa sediului secţiei de votare, date de contact

Leova

1

Str. M.Gorki,Varlaam,C.Pruteanu, A.Donici,Teodorovici, Independenţei de la nr.17 pînă la nr.29 şi de la nr.36 pînă la nr.50, Eminescu nr.34-35, Alex.cel Bun nr.43,45,47.

Liceul Teoretic L.T.“C.Spătaru”,

str. Ştefan cel Mare nr.24

Tel.: 026322331

Leova

2

Str. Independenţei de la nr.1 pînă la nr.15, de la nr.2 pînă la nr.34, A.Vlaicu,Milescu,Dosoftei,C.Stere,Unirii de la nr.1 pînă la nr.41, de la nr.2 pînă la nr.40, Dacia, P.Zadnipru, N.Iorga, B.Lăutaru, Şt. Neaga,str. Tighiceanului, Lacului, C.Stamati,V.Coșbuc,str.-la Coșbuc,C.Negruzzi,Florilor,Constructorilor,

A.Vlahuța, V.Lupu,M.Dragan,str-la V.Crîlescu,M.Hîncu, P.Rareș,C.Porumbescu

Casa de cultură

str. Independenţei nr.1

Tel.: 026324640

Leova

3

Str. L.Deleanu, V. Cupcea, Şt. Cel Mare de la nr.61 pînă la nr.73, şi de la nr.54 pînă la nr.80, B.P.Haşdeu, M.Eminescu 37-53, 38-50,I. Vodă, I.L.Caragiale.

L.T.

“ M.Eminescu”

Str. Şt. cel Mare nr.61

Tel.: 026322333

Leova

4

Str. Gh. Asachi, M. Eminescu nr.2-36, 1-33, M. Costin, I.Soltîs, Livezilor, Gr. Ureche,stradela Gh.Asachi, Valul lui Traian , stradela Decebal, str. Decebal , L.Tolstoi, Alex.cel Bun, Şt. Cel Mare nr.2-52, 1-55,str. Cahulului, P.Movilă

Grădiniţa de copii nr.2,

str.Şt. cel Mare nr.44

Tel.: 026322350

Leova

5

Str. Luceafărului,Marinescu, M.Cogălniceanu, stradela M.Cogălniceanu, Aviatorilor, Vatlin nr.1-13,2-42,Mircea cel Bătrîn, stradela

  1. Meniuc,Doina, Unirii de la nr.45 şi nr.42(ambele părţi pînă la sfîrşit),
  2. Creangă, Stepelor 7,11,Suvorov 1,2-10,18,Tineretului,M.Cibotari,A.Russo, Grănicerilor, Podul de Flori, Mioriţei, Horelor,

Grădiniţa de copii  nr.1

Str. Marinescu nr.1

Tel.: 026323576

Leova

6

Str. Şt. Cel Mare de la nr.82 şi pînă la  nr.75 ambele părţi pînă la sfîrşit, V.Alecsandri,B.Glavan, D. Cantemir, Frumuşica,M.Eminescu de la nr.50a pînă la sfîrşit, de la nr.55 pînă la sfîrşit, M.Basarab,L.Rebreanu, Cîmpiilor de la nr.14 pînă la sfîrşit ambele părţi, I. Neculce,Şciusev,Stepelor nr.1,5.Suvorov,Vatlin,de la nr.15 pînă la sfîrşit, Renaşterii, Muşatinilor, Columna, Mateevici, D.Vodă.

Gimnaziul internat,

Str. Şt. cel Mare nr.90

Tel.: 026325074

Leova

8

Str. Independenţei de la nr.31 pînă la nr.52 ambele părţi pînă la sfîrşit, Rozalia, Gribov, 31 August, Gagarin, şi stradela Gagarin, Mendeleev, M. Sadoveanu, Victoriei, D. Milev, Nucarilor, M.Viteazul, Burebista, P.Dudnic, L. Damian, Basarabeanca, Prieteniei, Cîmpiilor de la nr.1 pînă la nr.13 ambele părţi.

Şcoala profesională

Str. Independenţei nr.60

Tel.: 026322185

Iargara

9

Str. 31 august de la casa nr.40 pînă la casa132 şi de la casa nr.1 pînă la casa nr.71, stradela Donici,str.Cicalov, strada

Gorchi,Ostrovschi,stradelele Baladei (fosta Pionerscaia),U.Gromova, Calinin,Căilor Ferate, Dumbrava Roşie,U. Gromova, Gării, Ştefan Vodă(fosta Kotovscogo) de la casa nr.2  pînă la casa nr.100 şi de la casa nr.1  pînă la casa nr.19.

Biblioteca orăşănească str. 31 august nr.47

Tel.:026363449

Iargara

10

Strada Miciurin, stadelele Prieteniei, Pădurilor, Salcîmilor, Tineretului, străzile D. Cantemir de la casa nr.65  pînă la sfîrşit în ordine crescîndă   şi de la casa nr.78 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă, strada Negruzzi de la casa nr.52  pînă la sfîrşit în ordinecrescîndă şi de la casa nr.51 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă,str.Mioriţa de la casa nr.66 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi de la casa nr.73 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă,străzile  Gagarin, Cosmonauţilor, Sf. Dumitru de la casa nr.54 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi de la casa  nr.63 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă, str.,M.Eminescu de la casa nr.60 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi casa nr.57  pînă la sfîrşit în ordine crescîndă, str.Şt. Vodă de la casa nr.27 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi de la casa nr.102 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă,str. 31 august de la casa nr.73 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi de la casa 134 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă,str. Moldova,str. Doina de la casa nr.77 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă şi de la casa nr.78 pînă la sfîrşit în ordine crescîndă.

Întreprinderea Silvică de stat

Str.Ștefan Vodă nr.184

Tel.: 026363156

Iargara

11

Str. Mecanizatorilor, 27 august, Verde, stadela Şcolii, str. D. Cantemir de la casa nr.1  pînă la casa nr.63  şi de la casa nr.2 a pînă la casa nr.76, str. Negruzzi de la casa nr.2 pîna la casa nr.50 şi de la casa nr.1  pînă la casa nr.49,str. Mioriţa de la casa nr.2  pînă la casa nr.64  şi de la casa nr.1  pînă la casa nr.67 , str. Sf. Dumitru de la casa nr.2 pînă la casa nr.58,și de la casa nr.1 pînă la casa nr.61,str. Eminescu de la casa nr.2 pînă la casa nr.58 şi de la casa nr.1  pînă la casa nr.55, str.Filipenilor, Doina de la casa nr.2 pînă la  casa nr.76 şi de la casa nr.1 pînă la casa nr.75,  str, Păcii.

 

Liceul Teoretic “L.Blaga” str.Şcolii nr.9

Tel.: 026363226

 

 Iargara

12

Str. 31 august de la casa nr. 2 pînă la casa nr.38, str. Viilor, stradelele Viilor-1,Viilor-11,Stepei, Luceafărul,

Str.Cucoarelor,str.Cucorilor,str.Cocoarelor,Necrasov, Stepei,Luceafărul,Mateevici,Str.Stepnaia, s. Meşeni

Casa de creaţie str.- 27 august nr.21

Tel.: 026363136

Baiuş

13

Raza localităţii  Baiuş

Gimnaziul din localitate

Tel.:026370228

Cociulia Nouă

14

Raza localităţii Cociulia Nouă

În localul fostei şcoli primare

Tel.:026370449

Hîrtop

15

 Raza localităţii Hîrtop

În localul casei cet.Gospodinov  Ilie

Tel.:026370507

Beştemac

16

Raza localităţilor Beştemac şi Piteşti

Casa de cultură

Tel.:026359306

Borogani

17

Raza localităţii Borogani ( partea de sus a localității)

Liceul “Gr. Vieru”

Tel.:029871509

Cazangic

18

Raza localităţii Cazangic

Căminul cultural

Tel.:026393974

Selişte

19

Raza localităţii Selişte

Grădiniţa de copii

Tel.:026393239

Frumuşica

20

Raza localităţii  Frumuşica

Căminul cultural

Tel.:026393151

Ceadîr

21

Raza localităţii Ceadîr

Gimnaziul din localitate

Tel.:026375271

Cneazevca

22

Raza localităţii Cneazevca

Casa de cultură

Tel.:026346436

Cîzlar

23

Raza localităţii Cîzlar

Centrul cultural

Tel.:026392656

Colibabovca

24

Raza localităţii Colibabovca

Primăria etajul 2

Tel.:026351456

Covurlui

25

Raza localităţii Covurlui

Casa de cultură

Tel.:026378238

Cupcui

26

Raza localităţii Cupcui

Gimnaziul din localitate

Tel.:026374342

Filipeni

27

Raza localităţii Filipeni

Casa de cultură

Tel.: 026340785

Hănăsenii Noi

28

Raza localităţii Hănăsenii Noi şi Nicolaevca

Casa da cultură

Tel.:026372236

Orac

29

Raza localităţii Orac

Grădiniţa de copii

Tel.:026352210

Romanovca

30

Raza localităţii Romanovca

Grădiniţa -școala

Tel.:026377216

Sarata Nouă

31

Str. Litoralului, Şt.cel Mare, Tineretului, Doina, Trandafirilor, Viilor, Livezilor,

Gimnaziul din localitate

Tel.:026362244

Bulgărica (Bertovca)

32

Raza localităţii Bulgărica (Bertovca)

Casa în chirie

  1. Bulgărica

Tel.:026362127

Sarata Răzeşi

33

Raza localităţii Sarata Răzeşi

Casa de Cultură

Tel.:026379436

Sărăteni

34

Raza localităţii Sărăteni

Gimnaziul din localitate

Tel.: 026361355

Victoria

35

Raza localităţii Victoria

Grădiniţa de copii

Tel.: 0263 94884

Sărăţica Nouă

36

Raza localităţii Sărăţica Nouă

Casa de cultură

Tel.:026373314

Cîmpul Drept

37

Raza localităţii Cîmpul Drept

Grădiniţa de copii

Tel.:026373313

Sîrma

38

Raza localităţii Sîrma

Căminul cultural

Tel.:026371236

Tigheci

39

Raza localităţii Tigheci

Căminul Cultural

Tel.:026345238

Cuporani

40

Raza localităţii Cuporani

Punctul medical

Tel.:026345592

Tochile Răducani

41

Raza localităţii Tochile Răducani

Casa de Cultură

Tel.:026354485

Tomai

42

Raza localităţii Tomai

Liceul Teoretic

“ M. Vitezul”

Tel.:026369468

Tomaiul Nou

43

Raza localităţii Tomaiul Nou

Căminul cultural

Tel.:026376317

Sărăţica Veche

44

Raza localităţii Sărăţica Veche

Gimnaziul din localitate

Tel.:026366264

Vozneseni

45

Raza localităţii Vozneseni

Str.Sadovaia, Bolgarscaia,Vinogradnaia, Fontanîi,Molodijnaia

Gimnaziul din localitate

Tel.: 026357363

Troiţa

46

 

Raza localităţii Troița

Str.Miciurina,Stroitelinaia,Gagarina

Giunaziul din localitate

Tel.: 026393735

Troian

47

Raza localităţiiTroian

 

Str.Cooperativnaia, Lesnaia, Entuziazma, Colhoznaia

Grădiniţa de copii

Tel.: 0263 57516

Borogani             

48

Raza localității Borogani (partea de jos a localității)

Gimaziul V.Badiu

Tel.:029871065