În atenția concurenților electorali!

    Comisia Electorală Centrală atrage atenția concurenților electorali să respecte cu strictețe Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor despre alegători, membri de partid, donatori ș.a., și anume la publicarea acestor date în surse deschise.

    Totodată, concurenții să se asigure că anterior operațiunilor de prelucrare a datelor în sisteme de evidență manuale sau automatizate să dețină înregistrarea în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal și să notifice  Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Ultima redactare: ..15.05.2015


În vederea aplicării uniforme a prevederilor legale, candidații la funcția de consilier local și/sau la funcția de primar care cad sub incidența restricțiilor de la art. 13 alin. (3) al Codului electoral și sînt obligați să-și suspende raporturile de serviciu pe durata campaniei electorale urmează să prezinte organului electoral care i-a înregistrat în calitate de concurenți electorali documentele (ordinul, dispoziția, hotărîrea etc.) care probează faptul suspendării acestora din funcția deținută pe perioada campaniei electorale, într-un termen de cel mult 3 zile de la data adoptării hotărîrii de înregistrare a acestora.