Hotărîri

Hotărârea nr. 1.1 cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a Președintelui, Vicepreședintelui și Secretarului Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni, nr. 12

Hotărârea nr. 1.2 cu privire la alegerea Președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni nr. 12

Hotărârea 1.3 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni nr. 12

Hotărârea 1.4 cu privire la alegerea Secretarului Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni nr. 12

Hotărârea 2.1 cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor pentru efectuarea alegerilor prin vot secret a președintelui consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni nr. 12

Hotărârea 2.2 cu privire la alegerea președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale nr. 12.

Hotărârea 2.3 cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni nr. 12

Hotărârea 2.4 cu privire la propunerea pentru degrevarea și convocarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral

Hotărârea 2.5 cu privire la propunerea pentru aprobarea statului de personal al aparatului de lucru al consiliului

Hotărârea 3.1 cu privire la stabilirea locului și timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale 

Hotărârea 4.1 cu privire la numirea dlui Ciobanu Anton în funcție de operator în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 4.2 cu privire la numirea dnei Loghin Diana în funcție de consulant în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 4.3 cu privire la numirea dlui Brânza Igor în funcție șofer în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 4.4 cu privire la numirea dnei Rațoi Natalia în funcție de operator în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 5.1 cu privire la constituirea circumscripției electorale orășenești (municipale) și sătești (comunale) pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 5.2 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

Hotărârea 5.3 cu privire la numirea dnei Simon Olga în funcție de contabil în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 6.1 cu privire la componența numerică a Consiliilor electorale ale circumscripției electorale de nivelul I

Hotărârea 6.2 cu privire la numirea dlui Ciorba Petru în funcție de operator în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 6.3 cu privire la numirea dnei Savițchi Margareta în funcție de operator în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 6.4 cu privire la numirea dnei Ogor  Aliona în funcție de contabil în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției Criuleni, nr. 12

Hotărârea 7.1 cu privire la modificarea Hotărârii a CECE Criuleni nr. 12 cu privire la componența numerică a 12/3, 12/8, 12/13, 12/15

Hotărârea 7.2 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni 12/1 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.3 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Bălăbănești 12/2 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.4 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Bălțata 12/3 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.5 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Boșcana 12/4 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.6 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Cimișenii 12/5 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.7 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Corjova 12/6 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.8 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Coșernița 12/7 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.9 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Cruglic 12/8 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.10 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Dolinnoe 12/9 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.11 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Drăsliceni 12/10 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.12 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Dubăsarii Vechi 12/11 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.13 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Hîrtopul Mare 12/12 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.14 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Hrușova 12/13 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.15 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Ișnovăț 12/14 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.16 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Izbiște 12/15 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.17 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Jevreni 12/16 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.18 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Măgdăcești 12/17 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.19 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Mășcăuți 12/18 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.20 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Miclești 12/19 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.21 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Onițcani 12/20 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.22 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Pașcani 12/21 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.23 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Răculești 12/22 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.24 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Rîșcova 12/23 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.25 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Slobozia Dușca 12/24 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 7.26 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Zăicana 12/25 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Hotărârea 8.1 cu privire la  cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic ”ȘOR”

Hotărârea 8.2 cu privire la modificarea Hotărârei nr. 5.2 din 04 septembrie 2019

Hotărârea 9.1 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Mașcăuți nr. 12/18

Hotărârea 9.2 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Onițcani nr. 12/20

Hotărârea 9.3 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Cruglic 12/08

Hotărârea 9.4 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Ișnovăț 12/14

Hotărârea 9.5 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Dolinnoe 12/09

Hotărârea 9.6 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Onițcani 12/20

Hotărârea 9.7 cu prvire la operarea unor modificări în consiliul electoral al circumscripției Mașcăuți 12/18

Hotărârea 9.8 cu prvire la numirea Dnei Vasiliu Tatiana în funcție de consultant în aparatul de lucru al CECE Criuleni nr. 12

Hotărârea 9.9 cu prvire la convocarea  membrului CECE Criuleni nr. 12 /1

Hotărârea 9.10 cu prvire la degrevarea membrului CECE Bălăbănești 12/2

Hotărârea 9.11 cu prvire la convocarea membrului CECE Bălțata 12/3

Hotărârea 9.12 cu prvire la degrevarea membrului CECE Boșcana 12/04

Hotărârea 9.13 cu privire la degrevarea membruluiCECE Cimișeni 12/05

Hotărârea 9.14 cu privire la convocarea membrului CECE Corjova 12/06

Hotărârea 9.15 cu privire la degrevarea membrului CECE Coșernița 12/07

Hotărârea 9.16 cu privire la convocarea membrului CECE Cruglic 12/08

Hotărârea 9.17 cu privire la convocarea membrului CECE Dolinnoe 12/09

Hotărârea 9.18 cu privire la degrevarea membrului CECE Drăsliceni 12/10

Hotărârea 9.19 cu privire la degrevarea membrului CECE Dubăsarii Vechi 12/11

Hotărârea 9.20 cu privire la convocarea membrului CECE Hîrtopul Mare 12/12

Hotărârea 9.21 cu privire la convocarea membrului CECE Hrușova 12/13

Hotărârea 9.22 cu privire la convocarea membrului CECE Ișnovăț 12/14

Hotărârea 9.23 cu privire la degrevarea membrului CECE Izbiște 12/15

Hotărârea 9.24 cu privire la degrevarea membrului CECE Jevreni 12/16

Hotărârea 9.25 cu privire la degrevarea membrului CECE Măgdăcești 12/17

Hotărârea 9.26 cu privire la degrevarea membrului CECE Mașcăuți 12/18

Hotărârea 9.27 cu privire la degrevarea membrului CECE Miclești 12/19

Hotărârea 9.28 cu privire la degrevarea membrului CECE Onițcani 12/20

Hotărârea 9.29 cu privire la degrevarea membrului CECE Pașcani 12/21

Hotărârea 9.30 cu privire la degrevarea membrului CECE Răculești 12/22

Hotărârea 9.31 cu privire la degrevarea membrului CECE Rîșcova 12/23

Hotărârea 9.32 cu privire la degrevarea membrului CECE Slobozia Dușca 12/24

Hotărârea 9.33 cu privire la degrevarea membrului CECE Zîicana 12/25

Hotărârea 9.34 cu privire la constituirea secțiilor de votare

Hotărârea 10.1 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Criuleni Sud nr. 12/1 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.2 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Criuleni Centru nr. 12/2 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.3 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Criuleni Nord nr. 12/3 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.4 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ohrincea nr. 12/4 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.5 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bălăbănești nr. 12/5 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.6 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mălăiești nr. 12/6 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.7 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mălăieștii Noi nr. 12/7 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.8 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Boșcana nr. 12/9 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.9 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mărdăreuca nr. 12/10 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.10 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Drăsliceni nr. 12/16 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.11 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ratuș nr. 12/17 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.12 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Dubăsarii Vechi - Est nr. 12/18 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.13 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Dubăsarii Vechi - Vest nr. 12/19 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.14 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Hîrtopul Mare nr. 12/20 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.15 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Hîrtopul Mic nr. 12/21 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.16 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Măgdăcești - Nord nr. 12/26 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.17 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Măgdăcești - Sud nr. 12/27 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.18 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mașcăuți - Est nr. 12/28 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.19 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mașcăuți - Vest nr. 12/29 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.20 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Miclești nr. 12/30 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.21 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Stețcani nr. 12/31 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.22 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Pașcani nr. 12/33 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.23 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Porumbeni nr. 12/34 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.24 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Răculești nr. 12/35 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.25 cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Bălășești nr. 12/36 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 10.26 cu privire la numirea dl Brînza Radu în funcție de consultant în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni, nr. 12

Hotărârea 10.27 cu privire la demisionarea dnei Simon Olga în funcție de contabil-șef în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni, nr. 12

Hotărârea 10.28 cu privire la numirea dnei Ceban Maria în funcție de contabil-șef în Aparatul de lucru al Consiliului electoral al circumscripției electorale Criuleni, nr. 12

Hotărârea 10.29 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Bălțata nr. 12/3

Hotărârea 10.30 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Jevreni nr. 12/16

Hotărârea 10.31 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Cruglic nr. 12/8

Hotărârea 10.32 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Coșernița nr. 12/7

Hotărârea 10.33 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Cimișeni nr. 12/5

Hotărârea 10.34 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Ișnovăț nr. 12/14

Hotărârea 10.35 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Dubăsarii Vechi nr. 12/11

Hotărârea 10.36 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Hîrtopul Mare nr. 12/12

Hotărârea 10.37 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Cruglic nr. 12/8

Hotărârea 10.38 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Izbiște nr. 12/15

Hotărârea 10.39 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Hrușova 12/13

Hotărârea 10.40 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Răculești nr. 12/22

Hotărârea 10.41 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Miclești 12/19

Hotărârea 10.42 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Zăicana 12/25

Hotărârea 10.43 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Mașcăuți nr. 12/18

Hotărârea 10.44 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Slobozia-Dușca nr. 12/24

Hotărârea 10.45 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Zăicana 12/25

Hotărârea 10.46 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Mașcăuți nr. 12/18

Hotărârea 10.47 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției Ișnovăț nr. 12/14

Hotărârea 11.1 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni de către PP ”Voința Poporului”

Hotărârea 11. 2 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni de către PP ”Partidul Liberal”

Hotărârea 11.3 cu privire la cererea de înregistrare a candidatului independent Veaceslav Burlac la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni

Hotărârea 11.4 cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni de către PP ”Partidul Liberal Democrat din Moldova”

Hotărârea 11.5 cu privire la atribuțiile speciale ale Consiliilor electorale ale circumscripției electorale care vor îndeplini și atribuțiile biroului electoral al secției de votare pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea 11.6 cu privire la operarea unor modificări al Consiliului electoral al circumscripției electorale Izbește nr 12/15

Hotărârea 11.7 cu privire la operarea unor modificări în Biroul electoral a secției de votare Porumbeni nr 12/341

Hotărârea 11.8 cu privire la operarea unor modificări în Biroul electoral al secției de votare Dubăsarii Vechi - Est nr. 12/18

Hotărârea 12.1 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

Hotărârea 12.2 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”

Hotărârea 12.3 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Democrat din Moldova”

Hotărârea 12.4 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia”

Hotărârea 12.5 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”

Hotărârea 12.6 cu privire la înregistrarea listei de candidați la funcție de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Hotărârea 12.7 cu privire la confirmarea persoanei responsabilede finanțe (trezorierul) din partea candidatului independent Burlac Veaceslav înregistrat CECE nr. 12 or. Criuleni la funcția de consilier raional, pentru perioada companiei electorale a alegerilor locale din data de 20 octombrie 2019

Hotărârea 12.8 cu privire la confirmarea persoanei responsabilede finanțe (trezorierul) din partea candidatului independent Gorgan Dumitru înregistrat CECE nr. 12/1 or. Criuleni la funcția de consilier orășenesc, pentru perioada companiei electorale a alegerilor locale din data de 20 octombrie 2019

Hotărârea 12.9 cu privire la confirmarea persoanei responsabilede finanțe (trezorierul) din partea candidatului independent Roșcovan Andrei înregistrat CECE nr. 12/1 or. Criuleni la funcția de consilier orășenesc, pentru perioada companiei electorale a alegerilor locale din data de 20 octombrie 2019

Hotărârea 12.10 cu privire la confirmarea persoanei responsabilede finanțe (trezorierul) din partea candidatului independent Zolotco Alexandru înregistrat CECE nr. 12/1 or. Criuleni la funcția de primar orășenesc, pentru perioada companiei electorale a alegerilor locale din data de 20 octombrie 2019

Hotărârea13,1 cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocareaunor membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală Criuleni, nr.12

Hotărârea 13.2 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Slobozia-Dușca nr. 12/15

Hotărârea 13.3 cu privire la operarea unor modificări în BESV Mașcăuți-Est nr. 12/28

Hotărârea 13.4 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Dubăsarii Vechi nr. 12/11

Hotărârea 13.5 cu privire la operarea unor modificări în BESV Drăsliceni nr. 12/16

Hotărârea 13.6 cu privire la operarea unor modificări în BESV Ratuș nr. 12/17

Hotărârea 13.7 cu privire la operarea unor modificări în BESV Dubăsarii Vechi Est nr. 12/18

Hotărârea 13.8 cu privire la operarea unor modificări în BESV Dubăsarii Vechi Vest nr. 12/19

Hotărârea 13.9 cu privire la operarea unor modificări în BESV Stețcani nr. 12/31

Hotărârea 13.10 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Corjova nr. 12/6

Hotărârea 13.11 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Pașcani nr. 12/21

Hotărârea 13.12 cu privire la operarea unor modificări în BESV Miclești nr. 12/30

Hotărârea 13.13 cu privire la operarea unor modificări în BESV Stețcani nr. 12/31

Hotărârea 13.14 cu privire la operarea unor modificări în BESV Hîrtopul Mic nr. 12/21

Hotărârea 13.15 cu privire la operarea unor modificări în BESV Hîrtopul Mare nr. 12/20

Hotărârea 13.16 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Răculești nr. 12/22

Hotărârea 13.17 cu privire la operarea unor modificări în BESV Dubăsarii Vechi Est nr. 12/18

Hotărârea 13.18 cu privire la operarea unor modificări în BESV Dubăsarii Vechi Vest nr. 12/19

Hotărârea 13.19 cu privire la operarea unor modificări în BESV Mălăieștii Noi nr. 12/7

Hotărârea 13.20 cu privire la operarea unor modificări în BESV Pașcani nr. 12/33

Hotărârea 13.21 cu privire la operarea unor modificări în BESV Mălăiești nr. 12/6

Hotărârea 13.22 cu privire la operarea unor modificări în BESV Pașcani nr. 12/33

Hotărârea 13.23 cu privire la operarea unor modificări în Consiliul electoral al circumscripției electorale Cruglic nr. 12/8

Hotărârea 13.24 cu privire la operarea unor modificări în BESV Pașcani nr. 12/33

Hotărârea 13.25 cu privire la operarea unor modificări în BESV Drăsliceni nr. 12/16

Hotărârea 13.26 cu privire la operarea unor modificări în BESV Ratuș nr. 12/17

Hotărârea 13.27 cu privire la operarea unor modificări în BESV Ratuș nr. 12/17

Hotărârea 13.28 cu privire la aprobarea textului de vot la alegerea consilierilor în consiliul local de nivelul al doilea Consiliul Raional Criuleni

Hotărârea 13.29 cu privire la stabilirea ordinei de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Hotărârea cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot

Hotărârea 14.2 cu privire la soluționarea demersului Partidului Democrat din Moldova din 26.09.2019

Hotărârea 14.3 cu privire la soluționarea contestației din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Hotărârea 15.3 cu privire la convocarea și confirmarea șoferilor în birourile electorale ale secțiilor de votare din circumscripția electorală Criuleni nr. 12

Hotărârea nr. 16.12 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova

Hotărârea nr. 16.13 cu privire la modificarea listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Hotărârea nr. 17.1 cu privire la înregistrarea modificărilor în lista de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Democrat din Moldova

Hotărârea nr. 17.2 cu privirela înregistrarea modificărilor în lista de candidați la funcția de consiler în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Blocul Electoral „ACUM Platforma DA și PAS”

Hotărârea nr. 17.3 cu privirela înregistrarea modificărilor în lista de candidați la funcția de consiler în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republic Moldova”

Hotărârea nr. 17.4 cu privirela înregistrarea modificărilor în lista de candidați la funcția de consiler în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

Hotărârea nr. 17.5 cu privirela înregistrarea modificărilor în lista de candidați la funcția de consiler în Consiliul raional Criuleni desemnat de către Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia”