Funcții vacante

 

 

Formular de participare

 

Comisia Electorală Centrală

Comisia de concurs

 

 

În urma evaluării probei scrise pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului achiziții publice din cadrul Aparatului CEC, Comisia de concurs a Comisiei Electorale Centrale informează că, proba scrisă a fost  promovată de către candidatul Muntean Nina.

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs candidatul sus-menționat este admis la interviu.

Interviul se va desfășura pe data de 16 august 2019, ora 09.00, pe adresa Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.119.

 

Totodată, informăm că, dl Eugen Aisin, candidat la funcția publică vacantă de specialist principal al Serviciului achiziții publice din cadrul Aparatului CEC, nu a promovat proba scrisă, fapt pentru care nu este admis la următoarea etapă a concursului.