Drochia

  • 20.09.2016
  • 6325

Denumirea secţiei de votare

Nr. Secţiei de votare

Hotarele secţiei de votare

 

Adresa sediului secţiei de votare, date de contact

 

or. Drochia

1

partea de Est a oraşului, situată între bd.Independenţei şi str.Decebal.

Liceul Teoretic

„Ştefan cel Mare”,

str Alexandru cel Bun 5

tel.: 025226183

or. Drochia

2

partea  oraşului, situată între str.Decebal, bd. Independenţei,                      str.Vasile Lupu şi Bretela

de circulaţie.

Liceul Teoretic

„Mihai Eminescu”,

bd. Independenţei 36a

tel.:  025222957

or. Drochia

3

partea centrală a oraşului, situată între bd. Independenţei, calea ferată, str. E.Gudanov şi str.31 August, str. Mitropolitul Varlaam, Alexandru Plămădeală, B.P. Haşdeu şi S. Lazo

Liceul teoreticrus nr.3, str. 31 August 5

tel.: 0252 22470

 

or. Drochia

4

partea centrală a oraşului, situată între bd. Independenţei, str.31 August şi str. E.Gudanov, inclusiv casele de locuit multe etajate nr.14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  32, 34, 42, 44.

Casa de cultură (centru),

str. 31 August 2.

tel.:  025223672.

 

or. Drochia

5

partea de Nord a oraşului, situată între calea ferată, str.E.Gudanov şi                      str. Aeroportului

Casa raională de cultură (regiunea fabricii de zahăr),

str. Chişinăului 10

tel.:  025228980.

or. Drochia

6

partea de NordVest a oraşului,  situată între calea ferată şi str. Gh.Topîrceanu

Localul fostului gimnaziuinternat de tip sanatorial,

str. E. Gudanov, nr.1

tel.:  025222639.

or. Drochia

7

partea de SudVest a oraşului, situată între calea ferată, str. Gh. Topîrceanu şi bd. N. Testemiţanu.

IMSP „Centrul de Sănătate autonom or.Drochia

„Anatolie Manziuc”             (policlinica),

bd. N. Testemiţanu 4

tel.: 025223031.

Antoneuca

8

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

tel.: 025248185

Baroncea

9

teritoriile întregi ale satelor Baroncea şi Baroncea Nouă

Casa de cultura s. Baroncea

tel.: 025233236;

33234

Chetrosu

10

partea de Nord a satului

Anexa fostului  gimnaziu nr.3

tel.: 025254268

Chetrosu

11

centrul satului  de la str.

Mihai Eminescu pînă la str. Păcii

Liceul Teoretic

„Victor Coţofană”.

Tel.: 025254288

Chetrosu

12

partea de Sud a satului de la

str. Păcii pînă la marginea satului

Gimnaziul

„Bunescu Dumitru”.

tel.: 025254211

Cotova

13

teritoriul întreg al satului

Liceul Teoretic.

Tel.: 0252 62347

Macareuca

14

 

teritoriul întreg al satului

 

Școala primarăgrădiniţă

tel.: 025234135

Dominteni

15

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

Tel.: 025270234

Drochia

16

teritoriul întreg al satului

Gimnaziul

„Dinu Roman”

tel.: 025272218

Fîntînița

17

teritoriul întreg al satului şi stația c/f Ghizdita

Instituţia preşcolară  „Izvoraş”

tel.: 025241436

Gribova

18

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

tel.: 025232201

Hăsnășenii Mari

19

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

tel.: 025278119

Hăsnășenii Noi

20

 

teritoriul întreg al satului

 

Gimnaziul  „V.Bejenaru”

tel.: 025235250

Lazo

21

teritoriul întreg al satului

şcoala primară

tel.: 025243255

Maramonovca

22

teritoriul întreg al satului

Clădirea primăriei

tel.: (251) 79238

Miciurin

23

 

teritoriul întreg al satului

 

Gimnaziu

tel.: 025239234,

39236.

Mîndîc

24

teritoriul întreg al satului

Gimnaziu

tel.: (251) 75215,

75236

Moara de Piatră

25

teritoriul întreg al satului

Gimnaziu

tel.: 025231234

Nicoreni

26

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură.

tel.: 025237295

Ochiul Alb

27

teritoriul întreg al satului

Gimnaziul

„Nicolae Testemiţanu”

tel.: 025275232

Palanca

28

teritoriul întreg al satelor Palanca și Holoșnița Nouă.

Clădirea primăriei

c. Palanca.

Tel.: 025292754,

73213, 73236

Șalvirii Noi

29

teritoriul întreg al satului.

Gimnaziul

tel.: 025273301

Pelinia

30

str. Ștefan cel Mare de la casa cet. Dascal Petru pînă la stadion, rîpa din centrul satului – marginea satului casa cet. Budeanu Ion – str. Ștefan cel Mare.

 

Gimnaziul

str. 31 August.

tel.: 025258349

 

Pelinia

31

muzeul satuluirîpa; str. N. Milescu – str. Codrilor; marginea satului – rîpa, stadionul.

Casa de cultura

str. M. Eminescu

tel.: 025259392

Pelinia

32

str. Ştefan cel Mare de la casa cet. Suvac Gheorghe pînă la muzeul din sat; de la rîpă pînă la str. N. Milescu, str. Codrilor, str. Viilor, str. Speranței pînă la capăt.

 

Liceul Teoretic,

str. M. Eminescu.

tel.: 025258272

 

Pervomaiscoe

33

teritoriile întregi ale satelor Pervomaiscoe şi Sergheuca.

Căminul cultural s.Pervomaiscoe.

tel.: 025238501

Petreni

34

teritoriile întregi ale satelor Petreni şi Popeştii Noi.

Căminul cultural s.Petreni.

tel.: 025270338

Popeștii de Jos

35

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

tel.: 025269005

Popeștii de Sus

36

teritoriul întreg al satului

Casa de cultură

tel.: 025269000

Sofia

37

partea de nord a satului pînă la str.Dostoevsckii.

Gimnaziul

„Valentin Zolotuhin”.

tel.: 025230738

Sofia

38

partea de  sud a satului de la str.Dostoevsckii.

Liceul Teoretic

„Viorel Cantemir”.

tel.: 025230380.

Șalvirii Vechi

39

teritoriul întreg al satului.

Școala primară.

tel.: 025236250

Ceapaevca

40

teritoriul întreg al satului.

Fosta şcoala primară.

tel.: 025236230

Iliciovca

41

teritoriul întreg al satului.

Fosta şcoala primară

tel.: 025236305

Șuri

42

partea de Sud a satului pînă la hotarul cu s.Chetrosu.

Casa de cultură.

tel.: 025277234

Șuri

43

partea de Nord a satului pînă la hotarul  cu s.Drochia.

Î.I „Amaftioae Sofia” (fosta secţie de covoare).

tel.: 025277416

Șurii Noi

44

teritoriul întreg al satului.

Fosta școală primară.

tel.: 025242342

Țarigrad

45

partea de NordVest a satului

(pînă la rîpă).

Gimnaziul

„Ion Creangă”.

tel.: 025271286

Țarigrad

46

partea de SudEst a satului

(de la rîpă).

Casa de cultură.

tel.: 025261034

Zgurița

47

teritoriul întreg al satului

Casa de ceremonii (casa de nunți)

tel.: 025244234.