DORIN CIMIL – Președintele Comisiei Electorale Centrale (numit în funcția de Președinte CEC prin HCEC nr. 2539 din 19 iulie 2019)

  • 8985

DORIN CIMIL – Președintele Comisiei Electorale Centrale

Născut la 15 februarie 1973, or. Cupcini, r. Edineț

 

Educație și formare:

 1998 – 2001 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moscova „M.V.Lomonosov”, calificare: doctor în drept

1990 – 1995 – Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, calificare: licențiat în drept

 

Experienţă profesională:

2014 – prezent: asociat, Biroul asociat de Avocați ,,Parteneriat Academic pentru Justiție”

2011 – prezent: coordonator de teze, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chișinău

1995 – prezent: lector, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chișinău

2014 – 2015 – formator, cursuri de formare pentru notari – Uniunea Notarilor din Republica Moldova, Chișinău

2013 – 2014 – formator, cursuri de formare în administrarea insolvabilităților, Universitatea ,,Constantin Stere”, Chișinău

2012 – 2013 – formator, cursuri de pregătire pentru judecători, Institutul Național de Justiție

1996 – 2014: avocat al BAA „Facultatea de Drept”

 

Membru în asociații profesionale:

1996 – prezent – Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova

 

Membru în instituții naționale/internaționale:

– Consiliul ştiinţific al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

      – Președinte al Asociației „Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française” (Moldova Group) 

      – Profesor invitat al Facultății de Drept, Universitatea București

      – Membru al RACIPS

 

Limbi străine: 

Rusă – Fluent

Franceză – Fluent

Engleză – Bine