Căușeni

  • 20.09.2016
  • 7088

Lista secțiilor de votare Căușeni

Denumirea secţiei de votare

Nr.

secţiei de

votare

Hotarele secţiei de votare (strada)

Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votare şi modul de contactare pentru relaţii

 

 

 

Căuşeni

10/1

Tineretului, Meşterul Voicu,

Calea Brezoii,

str-la Calea Brezoii

Mihail Frunze, Vasile Lupu Valea Hîrtopului,

str-la Valea Hîrtopului

Păcii, str-la 1 Păcii, str-la 2 Păcii, str-la 3 Păcii, str-la 4 Păcii, Mihail Lermontov,

Meşterul Stanciu,Meşterul Radu, Nikolai Nekrasov, Alexandru Puşkin, str-la 1 Alexandr Puşkin, str-la 2 Alexandr Puşkin,Trei Fîntîni,

str-la 1 Trei Fîntîni, str-la 2 Trei Fîntîni, str-la 3 Trei Fîntîni, Ioan Vodă, Visarion Belinski, str-la 1 Visarion Belinski, str-la 2 Visarion Belinski, str. George Coşbuc

Casa raională de Cultură,

 tel.: 024322527

Căuşeni

10/2

  1. M. Eminescu, bd. M. Eminescu , blocurile 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14a, 15,19, 21, 23, 25,27,

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt,

blocurile  1, 2, 3,  5, 7, 9, 13

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt,   nr.2-50 (pare) ş 1-35 (impare) (pînă la brazdă)

str-la 1 Ştefan cel Mare şi Sfînt, Dimitrie Cantemir, str-la 1 Dimitrie Cantemir,  Dimitrie Cantemir, blocurile  nr. 2, 14B,

 25, 32, 34, 36, 37, 38,

str. Nadejda Neaga, str-la Nadejda Neaga,

Fîntîna Mocanilor,

Alba-Iulia, nr.2-50 (pare) .

Liceul Teoretic

"A. Mateevici". tel.: 024322530

Căuşeni

10/3

Alexei Mateevici,Alexei Şciusev, Frunza Nucului,

str-la Frunza Nucului,

Sinagoga Veche, Ion Neculce,

 Petru Baicev, Mihail Sadoveanu,  Ion Creangă,

 Maxim Gorki,Calea Basarabiei,  Vlad Ţepeş, Pietre Vechi, Miron Costin,Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri.

Liceul ”Mihai Eminescu”

tel:024322645

Căuşeni

10/4

 Poleanicikin, Mihai Viteazul,

Constantin Negruzzi,

 Constantin Stamati,Vasile Alecsandri, 31 August,

 Livezilor, Doina şi Ion,

 1 Mai, str-la 1 Mai,  Iuri Gagarin, str-la Iuri Gagarin,

str-la Vasile Preanicov, Alexandru Ghidirim, Bogdan Vodă, Alexandru Donici,

 Gheorghe Asachi, Constantin Stere, Dacia,Burebista,

Decebal,Traianus,Mioriţa,

A.Siloci,Spartacus, Troada, Tighina, nr.5

Clubul Spitalului raional,

 tel.: 024325446

Căuşeni

10/5

str. Unirii,  blocurile locative  nr.1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 6, 7,8,10,14, 16, 22, 24, 26, 32, 32a, 32b, 32c, Ana şi Alexandru,str-la Ana şi Alexandru, Pavel Tcacenco, Ana şi Alexandru , blocurile locative  nr.2, 8, 11,20, 22, 24, Mihail Kogălniceanu , blocurile locative  nr.4, 4a, 5a,  6,8,

Serghei Lazo,Boris Glavan,

str-la Pavel Tcacenco,

Alba Iulia nr.1-83 (impare)

Liceul Teoretic „Ion Creangă”

tel.: 024326882

Căuşeni

10/6

şos.Tighina, Renaşterii, str-la 1 Renaşterii,Alba Iulia nr.52-92 (pare), str-la Alba Iulia

Holul Gării Feroviare Căuşeni. tel.: 26360

Căuşeni

10/7

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt  de la nr.50 (pare) pînă la sfîrşit,

Ştefan cel Mare şi Sfînt  de la nr.37 (impare ) pînă la sfîrşit,

Nichifor Doni, Iachir,

 Bogdan Petriceicu Hajdeu,

 Dragoş Vodă, Mihail Lomonosov, Pădurii,

Fundac, Ştefan cel Mare şi Sfînt,Malul Ştirbului,Botna, Mitropolit Dosoftei,

Ştefan cel Mare şi Sfînt,

 blocurile nr.65, 69,Petru Rareş, str-la Petru Rareş,

stradelele 2, 3, 5, 7, 8, 9,10 Ştefan cel Mare şi Sfînt,

 Toma Miron, Ion Soltîs, Alecu Russo, Ciocana,Ciocana Mică, Mitropolit Varlaam,

Ştefan cel Mare şi Sfînt, blocurile nr. 67, 71, 82, 84, 96, 122, Fîntînilor, str-la I Fîntînilor.

Gimnaziul

“D. Cantemir” 

tel.: 24327661

Căinari

10/8

Alexandru cel Bun, Trandafirilor, Tineretului, stradelele 1, 2 Doina, strada  şi stradelele 1, 2, 3 M. Eminescu, strada şi stradelele 1,2, 3 B.Glavan, strada şi stradelele  1, 2 B.P.Hajdeu, strada şi stradela Mioriţa, strada şi stradela M. Sadoveanu,V. Alecsandri, D. Cantemir, Cărbunei, strada şi stradelele 1, 2 Ion Creangă, Deşteptării, Livezilor,  M. Costin,  I. Negraia,  A. Mateevici

(nr.1 – 31 - impare).

Casa de Cultură

str. Ştefan Vodă, 52

tel.: 024333169

Căinari

10/9

Strada şi stradelele 1,2 Cîmpurilor, strada  şi stradela 1V. Coliban, Cozmin, A. Donici, Vatutin,  strada şi stradela Leonidov, strada şi stradelele 1,2 Libertăţii,strada şi stradelele 1,2IonNeculce, strada şi stradela C. Negraia, strada  şistradelele  1,2 3 Păcii, strada  şistradelele  1,2 3 Pădurilor,ŞtefanVodă  (nr. 1 -nr. 98), Mateevici (nr. 35- nr. 126), str. Mateevici, 2, Zorilor,  31 August,  Gh. Asachi, Cuza-Vodă,  Decebal, Florilor, Izvoarelor, Prieteniei, M. Viteazul.

CasadeCultură

str.Ştefan Vodă,52

tel.: 024333404

Căinari

10/10

str. Ştefan - Vodă  ( nr. 106 -196),  Feroviarilor,  Gării, V. Lupu, Tighina, Puşkin, Energeticii.

 

Clădirea     Căii Ferate,  str. Ştefan Vodă,82

tel.: 024333420

Baccealia

10/11

satele Baccealia şi Tricolici

Sediul primăriei tel:024379406

 

 

Florica

10/12

Satele  Plop şi Florica

Localul gimnaziului

Florica

tel:0243 94360

Baimaclia

10/13

Baimaclia

Primăria

com. Baimaclia,

tel.: 024362229

 

 

Surchiceni

 

 

10/14

 

 

Surchiceni

 

 

Gimnaziul Surchiceni,    

tel.: 024395088

Chircăieşti

10/15

Chircăieşti

s.Chircăieşti, primăria,

tel.: 024354907

Ciufleşti

10/16

Ciufleşti

Primăria,  str. Livezilor,25    

tel.: 024365223

Chircaieştii Noi

10/17

Ştefan cel Mare, Trandafirilor, Tineretului, Renaşterii, Ciaga,Independenţei,  Văilor, Voluntarilor, Plopilor.

Primăria, str. Ştefan cel Mare,44

tel.: 024394036

Baurci

10/18

Voluntarilor, Renaşterii, Văilor, Trandafirului, Izvorului, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare, Plopilor, Tineretului, Ion Creangă,

Biblioteca publică,

tel.: 024363318

Cîrnăţeni

10/19

Cîrnăţeni

Primăria

 tel.: 024353133

Cîrnăţenii Noi

10/20

Cîrnăţenii-Noi

Casa de Cultură

tel.: 024364461

Salcuţa Nouă

10/21

Sălcuţa-Nouă

Oficiul Medicilor de Familie

tel.: 024394926

Copanca

10/22

 Alexandru cel Bun de la nr.2 pînă la   230 (partea  de sus   a satului),  Spicului,  Tudor Vladimirescu , Miron Costin    (partea de    sus)  de la nr.13 pînă la sfîrşitul străzii,  Gh. Bolfa, Biruinţei, M. Sadoveanu,  31 August,  Trandafirilor, Fîntînilor, Alba Iulia (nr.14 -35),  A. Donici, Şcolii,S.Lazo, Căuşenilor (de la nr. 12 pănă la sfîrşitul

străzii ), Lazo, Voluntarilor, Păcii, V. Alecsandri, Viilor, M. Kogălniceanu, Gogol, Valul lui Traian, Sindicatelor, Ion Creangă, Zorilor, C. Stamati.

Gimnaziul 

 ”V.Alecsandri” 

 

str. Alexandru cel Bun    

tel.: 024350428

Copanca

10/23

Alexandru cel Bun ( nr.l – 239), Zagorna de jos,  Miron Costin (nr.1- 12),  Cicalov,  M. Eminescu,  Mircea cel Bătrîn,  Anatol Donoi,  D. Cantemir, C. Negruzzi, Independenţei,  Nuferilor, Alba Iulia (nr.1 -13), Nistreană,  Libertăţii, Căuşenilor ( nr.1 - 11), Pescarilor,  Ştefan cel Mare, Armata Naţională,  Petru Zadnipru,  Gagarin, Livezilor.

Gimnaziul ”Prometeu”,

str. Alexandru cel Bun,

tel.: 024350589

Copanca

10/24

Alexandru cel Bun ( nr. 232-442; nr.241 – 441), Iu. Solopov, A. Mateevici, Pădurilor.

Primăria

str. Alexandru cel Bun,

024350528

Coşcalia

10/25

Coşcalia

Gimnaziul

str. Viilor,

tel.: 024396630

Fîrlădeni

10/26

 Ştefan cel Mare de la nr. 191, Păcii, Simion Juravschi, Dragoş-Vodă, l Mai, Sergiu Doroşenco, Andrei Railean, Biruinţei, Alexei Mateevici, Dimitrie Cantemir, Hîrbovăţului, Tineretului, Liceului,  Ion Creangă, Aleco Russo, Tănătarului, V.Alecsandri, Sergiu Ciobanu, George Cojbuc, M. Eminescu, Fontanului, Bisericii, Vasile Gojan, 31 August

 

Liceul ”M.Sadoveanu”

tel:024357380

Fîrlădeni

10/27

 Ştefan cel Mare, nr. 1-191, 27 August, Viilor, Pădurii, Căuşeni, Tighina, Independenţei, Nicolae Sulac,Viilor, Voluntarilor

 Grădiniţa de copii,

tel:024355130

Fîrlădeni Noi

10/28

 Livezilor, Ştefan cel Mare, Şcolii, Tineretului

Casa de Cultură Fîrlădenii Noi

024356251

Grădiniţa

10/29

Mira, Lazo, 1 Mai, Tineretului, Sovetscaia, Lenin, Biruinţei, Gagarin, Lesnaia, Cutuzov.

 Gimnaziul,

 str. Lenin

tel.: 024345235

Leuntea

10/30

Suvorov, Cicalov, Puşkin, Titov, Chirov, Frunze, Jucova, Goricova, Tihaia

Fostul magazin alimentar

str. Jucov

tel.: 024392636

Grigorievca

10/31

Grigorievca

Primăria,

tel:024375238

Hagimus

10/32

Hagimus

Primăria,

tel:024358500

Opaci

10/33

Opaci

Primăria,

tel:024373236

Pervomaisc

10/34

Pervomaisc

Căminul cultural

tel.: 024367160

Constantinovca

10/35

Constantinovca

Gimnaziul

tel:024369311

Plop Ştiubei

10/36

Plop-Ştiubei

Primăria

 

tel:024359255

Săiţi

10/37

Săiţi

Primăria

tel:024352-2-36

Salcuţa

10/38

Strada şistradelele  I-III PavelCreangă, Victoriei, strada şi stradele I-IIIPădurilor,  strada şi stradela I 31 August 1989,GheorgheGăină, Sf.Maria, strada şi stradelele I-III Mioriţa, Isaico, DimitrieCantemir,  Mihai Dolgan, GrigoreUreche, strada şistradela I VeronicaMicle, Bucureşti, Decebal,  GrigoreVieru, Tineretului, MihaiViteazul, Mihai    Eminescu,   strada şistradeleleI-VIII Chişinău, strada şistradela I Ştefan Vodă , Traian, Păcii, nr. 1- 12 şinr.14, 16, Basarabia, nr. 2-14 (pare).

Liceul Teoretic ”M.Manole”

tel. 024341247

Salcuţa

10/39

str. Europei, Moldova, Ion Druţă, Alexei Mateevici, Lăutarilor, Vierilor cu stradela Vierilor I,  Arhanghelul Mihail cu stradela Arhanghelul Mihail I, Vasile  Bagrin, Libertăţii cu stradeleleI-II Libertăţii, Antoneşti cu stradelaI Antoneşti,  Vasile Alecsandri, Maria Bieşu cu stradelaI Maria Bieşu, Dumitru Matcovschi, Ion Creangă şi stradelaI Ion Creangă, 27 August 1989, Voluntarilor şi stradeleleI-II Voluntarilor,   Păcii, nr. 13-71 (impare) şi  nr. 20-82(pare)şi stradeleleI-IV Păcii, Basarabiei nr. 15-44 şi nr. 1-15 (impare) şi stradelaI Basarabiei, Eugen Doga

 Gimnaziul

” Sfinţii Trei Ierarhi”

tel. 024341283

Taraclia

10/40

Partea de est a satului Taraclia, inclusiv      străzile      Gagarin, Creangă,  A. Mateevici, Livezilor , Emil Loteanu,    Serghei        Lazo, Tineretului, Frunze,  Ştefan cel Mare ( nr.1-200, Vasile Lupu, Mihai Viteazul, D.Cantemir.

Primăria

 

tel.: 024361238

Taraclia

10/41

Partea de vest a satului , inclusiv   străzile   Ion   Soltîs, D. Vodă, Căinarului,Păcii,   Ion Guţu, Sfatul Ţării, Prieteniei, Batîrului,   31 August, Stepelor, Ştefan cel Mare 

(nr. 21-46), Doinelor

Primăria

 

tel.: 024361238

Tănătari

10/42

Tănătari

Primăria

 tel:024377344

Tănătarii Noi

10/43

satele Tănătarii-Noi şi Ursoaia-Nouă

 

Primăria com. Tănătarii Noi, tel:024356237

Ştefaneşti

10/44

 În limita hotarelor s.Ştefăneşti

Primăria com. Tănătarii Noi, tel:024356237

Tocuz

10/45

str. Viilor, Păcii (nr. 1-42), Salcîmilor (nr. 1-nr. 65), Tineretului, Dacia, Independenţei, Trandafirilor,  Ştefan cel Mare (nr. 1-72) , Zorilor, Nuferilor, Donici, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, D. Cantemir (nr. 1-41), Libertăţii (nr. 1-nr. 27), Teilor (nr. 1-56),

Casa de Cultură,

tel:024378230

       Tocuz

  10/46

str. Teilor (nr. 57-81), Libertăţii (nr. 29- nr. 61), M. Varlaam, D. Cantemir (nr. 42-nr. 146), Lazo, Ion Creangă, Pădurilor, Nistreană, Ştefan cel Mare (nr. 73- nr. 167), Livezilor (nr. 25-65), Salcîmilor (nr. 66-nr. 93), Păcii (nr. 43 – nr. 75).

Grădiniţa de copii,

tel.: 024378210

 

Ucrainca

10/47

 Ucrainca

Zviozdocica

Primăria, str.

Sf. Marie,50  

 

tel:024371238

Ursoaia

10/48

Ursoaia

Grădiniţa      de copii.

tel:024342278

Zaim

10/49

Alexei Mateevici nr.l – 109 (impare), 108- 152 ( pare), Malcoci, Ştefan cel Mare,  Ion Creangă, Valentin Luchianov, Valea de mijloc,  Arh.Mihail şi Gavril, Malul cel Mare, Pietre-Vechi,  Trei Cişmele, Comorilor, A. Plămădeală, Stamati, Gh. Asachi, Horilor, Miron Costin, M. Spataru, Grama, Cetatea Albă, Tighina, Botnei, Ion Neculce, Valea Podului, Dacia, Cehov, Valea Lupului, Struguraş, Mugurel,  Bahlui, C. Negruzzi, Doina, Pietrăriei, La oale, Trandafirilor, Podişului, Ion Cebanu, Petru Rareş,  Igor Vieru, Ţanca, Frunze, N, Gribov, Bogdan Petriceicu Hajdeu, B. Glavan,  Hîrtop, Tineretului, Dumitru Cimbir, Ion Savoi, Petru Cărare, Independenţei, Grigore Vieru,  Zaimul Nou, Scurta 1-63(impare)  şi 6-44 ( pare), Fîntîna Pisarului  şi localitateastaţia cale feratăZaim.

                                             Liceul, blocul A

 

tel.: 024372292

 

 

Zaim

 

 

10/50

AlexeiMateevicinr. 2 – 106 (pare),  S.Lazo, Mioriţa, Cristea, V. Cupcea, Gorkii, VasileCernat,  Burebista, AlecuRusso, AlexandrucelBun, M. Cogălniceanu, Dosoftei, M. Sadoveanu,  M.Eminescu, Dimitrie Cantemir , Vasile Alecsandri, Hotinului, Păcii,  Valul lui Traian, Alexandru Donici, Busuiocului,  Barbu Lăutarul, Maria Cibotaru, Vasile Lupu, Morii, Chetroşiţa, Podul Alb, Decebal, Plugarilor, Fîntîna Albă, Stînelor, Vladimir Sîrbu şi Marianca– de-Sus.

Liceul, blocul B,

tel.: 024372236