Audiența cetățenilor

Cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale

şi primirea în audiențe a cetățenilor în perioada electorală

pentru organizarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023

 

În temeiul hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1150/2023 cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023 și nr. 1289/2023 cu privire la repartizarea atribuțiilor între membri conform domeniilor de activitate ale Comisiei Electorale Centrale, pct. 43 lit. n) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023, precum și în vederea asigurării organizării și desfășurării în bune condiții a scrutinului din 5 noiembrie 2023,

      DISPUN:

 1. Programul de activitate în perioada electorală pentru prestarea serviciilor publice subiecților implicați în procesul electoral este de luni până vineri, de la ora 08.00 și până la ora 17.00 cu pauza de masă între orele 12.00 – 13.00, cu excepția cazurilor de extindere a programului de activitate pentru desfășurarea procedurilor electorale în afara programului prestabilit, inclusiv cele organizate în ziua precedentă zilei alegerilor și ziua alegerilor.
 2. În perioada electorală primirea cetățenilor Republicii Moldova în audiențe se face conform următorului program:

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcția

Programul audienței

Domeniul de activitate

 1.  

Caraman Angelica

președinta CEC

în zilele de luni, orele 15:00-18:00

coordonează activitatea membrilor și organizează activitatea Comisiei în condițiile Codului electoral, este ordonatorul de finanțe, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 43 din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Postica Pavel

vicepreședintele CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 45 din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Berlinschii Alexandr

secretarul CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea organelor electorale, inclusiv a consiliilor electorale de circumscripție cu statut permanent, gestionează activitățile ce țin de dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, de asemenea realizează atribuțiile prevăzute la pct. 47 din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Barburoș Tatiana  

membră a CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea în domeniul asigurării accesibilității procesului de vot pentru unele categorii de alegătoriinclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 6) din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Lupașco Ludmila

membră a CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea în domeniul perfecționării cadrului normativ electoral și celui conex, precum și în domeniul reprezentării Comisiei în instanța de judecată, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 1) și 5) din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Munteanu Dana

membră a CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea de instruire a persoanelor interesate și/sau antrenate în procesul electoral, precum și în domeniul ce vizează accesibilitatea procesului electoral și asigurarea infrastructurii secției de votare, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 2) din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Vasile Postolache

membru al CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea în domeniul automatizării proceselor electorale și gestionării listelor electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 3) din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023.

 1.  

Teodora Vanghelii

membră a CEC

în zilele de miercuri, orele 14:00 – 17:00

coordonează activitatea în domeniul cercetării, analizei, documentării și întocmirii rapoartelor despre procesele electorale, inclusiv realizează atribuțiile prevăzute la pct. 54 sbpct. 4) din Regulamentul de activitate al CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023

 1.  

Șefii subdiviziunilor structurale din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale

în zilele de joi, orele 14.00-17.00

conform domeniului de competență.

 

 1. Programul de audiențe stabilit la pct. 2 nu se va aplica funcționarilor electorali din cadrul organelor electorale inferioare, concurenților electorali, reprezentanților concurenților electorali şi persoanelor responsabile de finanțe (trezorierii), care au acces în sediul CEC în baza legitimației sau a actului de identitate.
 2. Înregistrarea corespondenței în zilele de odihnă și de sărbătoare stabilite conform legislației muncii se va efectua începând cu ora 09.00 și până la ora 16.00 cu pauza de masă între orele 12.00-13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr.119, bir. 202 (anticamera CEC).
 3. Direcția analiză și documentare va prezenta personalului de pază lista concurenților electorali, reprezentanților concurenților electorali și persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri). 
 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor CEC, președinților CECE de nivelul al doilea, funcţionarilor din cadrul Aparatului CEC, şi personalului de pază, se plasează pe panoul informațional la sediul CEC și pe pagina web oficială a Comisiei.

 

Preşedinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                Angelica CARAMAN  

 

 

Activitatea Comisiei Electorale Centrale

şi primirea în audienţe a cetățenilor

 

 1. Programul de activitate pentru prestarea serviciilor publice este de luni până vineri, de la ora 08.00 și până la ora 17.00 cu pauza de masă între orele 12.00 – 13.00, cu excepția cazurilor de extindere a programului de activitate pentru desfășurarea procedurilor electorale în afara programului prestabilit, inclusiv cele organizate în ziua precedentă zilei alegerilor și ziua alegerilor.

 2. Înregistrarea corespondenței conform legislației muncii se va efectua începând cu ora 08.00 și până la ora 17.00 cu pauza de masă între orele 12.00-13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr.119, bir. 202 (anticamera CEC).

 3. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor în cadrul Comisiei Electorale Centrale se va efectua în a treia zi de vineri a lunii, conform programului de lucru, de către:

 •  Președintele Comisiei Electorale Centrale;

 •  Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale;  

 •  Secretarul Comisiei Electorale Centrale.

     4. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor în cadrul Comisiei Electorale Centrale se va efectua în fiecare zi de luni, între orele 14:00 – 17:00, de către șefii subdiviziunilor din cadrul Aparatului CEC.

     5. Responsabilă de organizarea audienței cetățenilor este Direcția analiză și documentare din cadrul Aparatului CEC.

     6. Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la nr. de telefon: 022-251-451 (anticamera) sau transmisă prin email: info@cec.md.

     7. Cererea de audiență trebuie să conțină următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, obiectul audienței și un număr de telefon.

 

     8. Obiectul audienței se înscrie în registrul cu privire la audiența cetățenilor.

     9. Solicitantul se va prezenta în audiență cu un document de identitate.

    10. În cadrul audienţei solicitantului îi poate fi refuzată examinarea unei noi petiţii, dacă anterior a primit un răspuns scris la o petiție cu același obiect.