logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Modelul documentulor care se depune pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat


https://www.a.cec.md/public/index.php/ro/modelul-documentulor-care-se-depune-pentru-inregis-2863_89450.html

Modelul declaraţiei privind schimbarea locului de şedere

 

 Model

 

                                                                   Primăria ______________________________

                                                                                        satul (comuna), oraşul, municipiul

                                                                       

 

 

DECLARAŢIE

 

 

            Subsemnatul(a), __________________________________________, actul de identitate__________________seria_____nr.___________eliberat__________________,

declar că mi-am schimbat locul de şedere şi în prezent locul nou de şedere  este _________________________________________________________.
                                                        adresa

            În conformitate cu art. 39 alin. (2) din Codul electoral, rog să fiu radiat(ă) din lista electorală de la locul şederii precedente _______________________________________
                                                        adresa

şi inclus(ă) în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii pentru participare la alegerile parlamentare din ___ ______________ 2009.                                              

 

                                                                                         

 

 

___ __________ 2009                                                                ____________
                                                                                              semnătura

 

 

 

 

________________

Notă: Declaraţia se depune la organul administraţiei publice locale cel tîrziu cu 45 de zile înainte de alegeri.