Notă informativă privind organizarea şi desfăşurarea seminarului de instruire a membrilor Consiliului electoral de circumscripţie electorală

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1410 din 4 septembrie 2012 a fost stabilită data de 21 octombrie 2012 pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni din raionul Rîşcani.

În vederea unei activităţi coordonate a tuturor factorilor antrenaţi în organizarea şi desfăşurarea acestui referendum, la 12 octombrie s-a organizat un seminar de instruire pentru membrii consiliului electoral de circumscripţie constituit în această localitate. Întrucît în localitatea respectivă a fost formată o singură secţie de votare, consiliul respectiv a îndeplinit şi funcţiile biroului electoral. Trainerii au avut în vedere această particularitate şi şi-au construit sesiunea de instruire pe atribuţiile specifice consiliului şi biroului, explicînd care sunt diferenţele.

Agenda seminarului a cuprins următoarele subiecte:

       - aspecte privind atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie şi cele ale biroului electoral al secţiei de votare;

       - procesul de verificare a listelor electorale (completarea, modificarea, actualizarea datelor din liste);

       - organizarea activităţilor biroului electoral în ziua referendumului (atribuţiile preşedintelui, secretarului, membrilor         biroului electoral);

       - numărarea şi totalizarea voturilor;

       - împachetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor electorale;      

       - aspecte financiare şi administrative;

       - evaluarea participanţilor şi a programului de instruire.

Agenda a fost elaborată astfel, încît să corespundă aşteptărilor şi intereselor persoanelor instruite şi să acopere tot spectrul de responsabilităţi ce le revin.

Prin acest seminar s-a urmărit atingerea următoarelor scopuri:

Ø acumularea/consolidarea cunoştinţelor participanţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului local;

Ø pregătirea membrilor organului electoral pentru buna implementare a Registrului electronic al alegătorilor (scop care trebuie realizat la nivel naţional către anul 2015);

Ø testarea şi certificarea funcţionarilor electorali (scop care trebuie realizat la nivel naţional, în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, către anul 2013);

Ø consolidarea spiritului de echipă.

Seminarul a fost susţinut de următorii facilitatori din cadrul CEC:

        -Elizaveta Oţel, şeful Direcţiei financiar-economice;

        - Natalia Pătrunjel, consultant superior în Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media;

        - Cojocaru Olga, consultant în Direcţia management alegeri.

Seminarul s-a desfăşurat la data programată şi a durat o zi. S-au prezentat toate cele 10 persoane invitate. În cadrul instruirii aceste persoane au fost testate şi evaluate, fiindu-le acordate certificate de calificare conform rezultatelor obţinute. Au obţinut calificativul de membru al biroului electoral 9 persoane. Astfel, rezultatele scontate s-au realizat şi participanţii au putut să se familiarizeze şi să-şi aprofundeze cunoştinţele în ceea ce priveşte responsabilităţile organelor electorale la organizarea unui referendum local.

 

O. Cojocaru,

Consultant superior,

Direcţia management alegeri