Componența CEC 2021-2026

  • 19256

 CARAMAN ANGELICA - Președinte al Comisiei Electorale Centrale (hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1/2021 cu privire la alegerea Președintelui Comisiei Electorale Centrale)

 Educație și formare:

2015 – 2017 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice şi Administrative, Masterat în management politic şi electoral;

2007 – 2011 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, calificarea: licențiat în drept;

2000 – 2002 - Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Masterat în teoria şi practica administrării publice

1989 – 1995 - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Filologie, calificarea: profesor limba şi literatura română.

Experienţă profesională:

 15 decembrie 2019 – 17 septembrie 2021 - Consilier al Primarului, Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău

 02 mai 2018 – 14 decembrie 2019 - Director-adjunct, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală;

 19 decembrie 2016 – 27 aprilie 2018 - Secretar al Consiliului local Ghidighici, s. Ghidighici, mun. Chișinău;

 13 octombrie 2014 – 07 decembrie 2014 - Membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală municipală Chișinău nr. 1 (activitate temporară);

 aprilie – octombrie 2014 - Formator în domeniul electoral, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă CEC (CICDE), în bază de contract;

 03 ianuarie 2012 – 07 octombrie 2013 - Șefa Direcției management alegeri, Comisia Electorală Centrală;

 2002 – 2011 - Secretar al Preturii sectorului Centru, mun. Chișinău;

1998 – 2002 - Specialist principal, secția administrare publică, Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău;

1998 - Specialist coordonator, Direcția socio-umanitară a Primăriei municipiului Chișinău, specialist respectarea legislației lingvistice;

1996 – 1997 - Lector, prin cumul, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;

1995 – 1998 - Specialist coordonator, secția administrare publică, Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău.

Limbi vorbite: Limba română (maternă), limba rusă (fluent), limba engleză (intermediar), limba franceză (citesc, traduc cu dicţionarul)


 

 POSTICA PAVEL - Vicepreședinte al Comisei Electorale Centrale (hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 26/2021 cu privire la alegerea vicepreședintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale)

 Născut la 30.03.1978

Educație și formare:

2003  – 2004 - Magistru în drept,  Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău, Specialitatea Drept Procesual Penal

1995 – 2000 - Studii de licență, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău, Profil juridic, specialitatea drept, calificarea jurist

 

 

Experienţă profesională:

 mai 2000 – mai 2004 - Anchetator penal și ofițer de urmărire penală în cadrul Comisariatului de poliție sector Ciocana mun.Chișinău, subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne

 mai 2004 – iulie 2005           - Ofițer superior de urmărire penală în cadrul Comisariatului de poliție sector Ciocana mun.Chișinău, subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne

 iulie 2005 – februarie 2006 - Șef adjunct al secției de urmărire penală în cadrul Comisariatului de poliție sector Ciocana mun.Chișinău, subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne

 februarie 2006 – decembrie 2011 – Jurist, Asociația Promo-LEX

 ianuarie 2012 – martie 2021 - Director de Program,  Programul Monitorizare Procese Democratice a Asociației Promo-LEX

 martie 2021 – septembrie 2021 - Manager Dezvoltare și Evaluare, Asociația Promo-LEX

Limbi vorbite: Limba Română – nativă,Limba Rusă – fluent, Limba Engleză – începător.


 

DANA MUNTEANU – Secretar al Comisei Electorale Centrale (hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2483/2024 cu privire la alegerea secretarului Comisiei Electorale Centrale)

(membru al CEC începând cu decembrie 2022)

Născută la 27.03.1990

Educație și formare:

2008 - 2012 – Licențiată în Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chișinău, drept constituțional, drept administrative;

2012 – 2014 – Master în Drept, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, drept social European, arbitraj comercial, drept comercial internațional, protecția consumatorilor, dreptul transporturilor și asigurărilor;

 

 

Experiență profesională:

2016 – în curs – Șef adjunct Direcția Management Alegeri, Comisia Electorală Centrală

2012 – 2014 – consultant, Comisia Electorală Centrală

2014 – 2016 – consultant superior, Comisia Electorală Centrală

Limbi vorbite: Limba Română – nativă, Limba Rusă – utilizator independent (B2), Limba Engleză – utilizator experimentat (C1).


POSTOLACHE VASILE – Membru al Comisiei Electorale Centrale

 

Născut la 04.02.1984

Educație și formare:

2015 - 2016 - Changsha University of Science&Techhnology, International College, Limba și cultura chineză

2012-2013 – Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova

2011-2013 – Master în relații economice internaționale, Universitatea de Stat din Moldova

2003-2007 – Licență în drept economic, Academia de Studii Economice din Republica Moldova

1999 – 2003 - Liceul Teoretic “V. Alecsandri”, or. Chișinău

 

Experiență profesională:

2003 – 2019 - Sectorul privat (alimentația publică, logistică) manager, administrator

Limbi vorbite: Limba engleză - bine; Limba rusă - fluent; Limba chineză - intermediar


 

VANGHELII TEODORA – Membru al Comisiei Electorale Centrale

 Născută la 12.02.1991

Educație și formare:

2013 – 2015 – Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, Masterat în instituții de drept privat

2009 – 2013 - Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept, calificarea: licențiat în drept

2006 – 2009 – Liceul Teoretic Colicăuți, com. Colicăuți, raionul Briceni.

 

 

Experienţă profesională:

August 2021 – prezent – consilier în Cabinetul Președintelui Fracțiunii în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova

Ianuarie 2021prezent - consultant principal, Secretariatul Comisiei administrație publică, Secretariatul Parlamentului RM;

2019 – 2021 – consilier în Cabinetul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova în cadrul Secretariatului Parlamentului

2015 – 2019 – consilier în Cabinetul Președintelui Fracțiunii în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova

2013 – 2014 – asistent al deputatului în cadrul Secretariatului Parlamentului;; 

2010 – 2013 – administrator SRL Lebedinschii&Co

Limbi vorbite: Limbă de stat - nativă; Limba rusă – fluent; Limba engleză – A1; Limba franceză – A1


TATIANA BARBUROŞ - Membru al Comisiei Electorale Centrale (începând cu martie 2023)

Născută la 22.08.1984

Educație și formare:

2007 - 2011 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept;

2005 - 2006 - Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, masterat, specializarea: administrație publică;

2001 - 2005 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Filiala Cahul, Facultatea de Istorie, Filologie şi Ştiinţe Administrative, specializarea: administrație publică;

1998 - 2001 - Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Chişinău.

 

Experiență profesională:

04.05.2021 – 02.03.2023 - Consultant principal, Direcția administrație publică, Cancelaria de Stat;

19.11.2019 – 30.04.2021 - Șef, Secția supravegherea controalelor de stat, Direcția juridică și supravegherea controalelor de stat, Cancelaria de Stat;

02.01.2019 – 18.11.2019 - Consultant principal, Direcția administrație publică, Cancelaria de Stat;

29.11.2018 – 31.12.2018 - Consultant principal, Direcția acte guvernamentale a Centrului de armonizare a legislației, Cancelaria de Stat;

02.01.2017 – 28.11.2018 - Consultant principal, Direcția expertiză juridică, Cancelaria de Stat;

21.09.2015 – 31.12.2016 - Șef adjunct al Direcției juridice, Cancelaria de Stat;

19.11.2012 – 18.09.2015 - Specialist principal în Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat;

15.03.2010 - 18.11.2012 - Consultant superior (jurist) în Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat

27.09.2005 - 13.03.2010 - Specialist principal în cadrul Direcției administrație publică locală, Primăria municipiului Chișinău.

Limbi vorbite: Limba română (maternă), limba rusă - (B1/B2: Utilizator independent), limba franceză (B1/B2: Utilizator independent), limba engleză (B1/B2: Utilizator independent).


VADIM FILIPOV  – Membru al Comisiei Electorale Centrale (începând cu decembrie 2023)

Născut la 2 decembrie 1986, în or. Dubăsari

Educație și formare:

2009-2011 - Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea de Drept, calificare: magistru în drept;

2005-2009 - Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea de Drept, calificare: licențiat în drept.

2004-2005 - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari.

Experiență profesională:

2011 - prezent - avocat Cabinetul Avocatului ”Filipov Vadim”;

2017 - 2021 - Membru al Comisiei Electorale Centrale; 

2015 - 2017 - consilier în Consiliul municipal Chișinău (CMC);

2015 – consilier netitular al Fracțiunii parlamentare Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

2010 – 2011 - Avocat stagiar în cadrul Cabinetului Avocatului ”Cazanir Vitalie”;

2009 – 2010 - Jurist în S.A.”Agromașina”. 


RITA LEFTER-SIMAȘCO -  Membru al Comisiei Electorale Centrale (începând cu martie 2024)

Născută 24.10.1988

Educație și formare:

2011 - 2013 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Master în Drept, specializarea Drept penal;

2012-2013 - Universitatea de Stat din Moldova, Modulul Psihopedagogic;

2007-2011 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, calificarea Licențiat în drept

 

Experiență profesională:

Mai 2023 – Martie 2024 – șef de Cabinet al Președintelui Fracțiunii în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova;

Septembrie 2021- Mai 2023 – consilier în Cabinetul Președintelui Fracțiunii în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova;

Septembrie 2020 - Septembrie 2021- Specialist principal, Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului municipal Chișinău;

Decembrie 2011 - Septembrie 2020 - Specialist principal, Direcția Generală Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău;

 

Limbi vorbite: Limba română – nativă, Limba rusă – nivel B1/B2, Limba franceză - nivel B1/B2, Limba engleză – nivel A2


 

 GURDUZA SERGIU - Membru al Comisiei Electorale Centrale (septembrie 2021 - februarie 2023)

 Născut la 14 aprilie 1985, r-nul Sîngerei, s. Chișcăreni.

Educație și formare:

2008 – 2010 - Master în Drept, specializarea Drept Civil, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

2004 – 2008 - Licențiat în Drept, specializarea Drept Internațional, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

 

 

Experienţă profesională:

 august 2021 – prezent - Consilier în cabinetul Președintelui Parlamentului

 iunie 2016 - septembrie 2021 - Membru al Comisiei Electorale Centrale

 octombrie 2015 - februarie 2016 - Membru al Colegiului Centrului Național Anticorupție

 septembrie 2015 - noiembrie 2015 - Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul justiției, legislației și combaterii corupției

 martie 2015 - august 2015 - Viceministru al justiției, Ministerul Justiției

 octombrie 2015 - noiembrie 2015 - Membru al Comisiei guvernamentale pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului

 ianuarie 2013 - mai 2014 - Secretar al Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești străine şi în instituțiile de arbitraj internaționale

aprilie 2013 - mai 2014 - Consultant superior în cadrul Direcției contencios, Direcția generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției

decembrie 2009 - martie 2013 - Specialist principal / consultant / consultant superior / șef interimar în cadrul Secției / Serviciului relații cu Parlamentul și Curtea Constituțională, Ministerul Justiției

iunie 2014 - februarie 2015/decembrie 2015 - august 2016 - Stagiere în avocatură, Biroul Asociat de Avocați „Facultatea de Drept”

mai 2018 – prezent - Membru asociat, Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT”

octombrie 2018 - august 2020 - Formator / trainer în cadrul „International Republican Institute” (IRI), reprezentanța din Moldova

septembrie 2012 - februarie 2017 - Director-executiv, A.O. „Centrul de Consultanță Legislativă”

 

Limbi vorbite: Limba română, Limba engleză, Limba rusă.


MUSTEAȚA ALEXANDRU - Membru al Comisiei Electorale Centrale (septembrie 2021 - iunie 2022)

Născut la 30.03.1988

Educație și formare:

septembrie 2020 – iunie 2021 –Master în științe politice, specializarea: Politică și guvernare europeană – Colegiul Europei, Bruges, Belgia;

octombrie 2018 – decembrie 2018 – Program avansat în domeniul economiei și drept european – Riga Graduate School of Law, Letonia;

septembrie 2011 – iunie 2013 – Master în științe politice, specializarea: Securitate națională – Universitatea Academiei de Științe a Moldovei;

septembrie 2007 – iunie 2010 – Licențiat în științe politice, specializarea: studii europene – Universitatea ”Perspectiva-INT”, Moldova.

 

Experienţă profesională:

decembrie 2018 – iulie 2020 - Chișinău, Moldova, Director, Departamentul buna guvernare – Fundația SOROS - Moldova;

ianuarie 2017 – decembrie 2018 - Chișinău, Moldova, Director de proiect – Fundația SOROS - Moldova;

ianuarie 2013 – decembrie 2016 - Chișinău, Moldova, Coordonator de programe – Fundația SOROS - Moldova;

octombrie 2010 – decembrie 2012 - Chișinău, Moldova, Secretar general – Consiliul Național al Tineretului din Moldova;

mai 2010 – octombrie 2012 - Chișinău, Moldova, expert afiliat – Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova;

februarie 2009 – mai 2010 - Chișinău, Moldova, manager proiect – Consiliul Național al Tineretului din Moldova;

 

Limbi vorbite: limba română, limba engleză, limba rusă, limba franceză


 

ENCIU LILIAN -  Membru al Comisiei Electorale Centrale (octombrie 2021 - iulie 2023)

 Născut la 30.06.1991

 Educație și formare:

 2013 - 2015 - Universitatea de Studii Europene din Moldova, facultatea Drept, Magistru în drept constituțional

 2009 - 2013 - Universitatea de Studii Europene din Moldova, facultatea Drept, Licențiat în Drept

 2003 - 2009 - Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, or. Chișinău

 

 

 

Experiență profesională:

28 octombrie 2021 - prezent - Membru al Comisiei Electorale Centrale

02 martie 2020 - 26 iunie 2021 - Consilier juridic al Președintelui Parlamentului, Parlamentul Republicii Moldova

01 februarie 2019 - 02 martie 2020 - Șef al Secției drept public a Direcției juridice, Aparatul Președintelui Republicii Moldova

11 ianuarie 2016 - 01 februarie 2019 - Consultant principal, Direcția legislație a Direcției generale drept, Aparatul Președintelui Republicii Moldova

01 noiembrie 2015 - 01 iunie 2016 - Lector universitar, catedra Drept public, facultatea de Drept a Universității de Studii Europene din Moldova

2015 – 2016 - Consultant superior, Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor/ Consultant, Direcția control venituri și proprietăți, Comisia Națională de Integritate

2013 – 2015 – Jurisconsult (aspecte de drept comercial), SRL „Vadalex - Agro”

Limbi vorbite: Limba română – maternă; Limba rusă - fluent; Limba engleză – nivel B2; Limba franceză – nivelul A2


 

 LUPAȘCO LUDMILA - Membru al Comisiei Electorale Centrale (septembrie 2021 - februarie 2024)

 Născută la 29.04.1984 în Cimișlia, Republica Moldova.

Educație și formare:

2012 – 2015 - Academia de Administrare Publică, master în drept constituțional și drept administrativ

2002 – 2006 -  Universitatea de Stat din Moldova, licențiat în drept, specializarea – drept penal

1999 – 2002 - Liceul Teoretic din cadrul Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău

 

 

 

Experienţă profesională:

 octombrie 2006 – ianuarie 2009 - jurist, Inspectoratul Fiscal de Stat din raionul Cimişlia

 februarie 2009 – ianuarie 2014 - consultant/șef al Direcției juridice din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale

 ianuarie 2014 – iulie 2016 - șef al Direcției management alegeri, Aparatul CEC

 august 2016 – decembrie 2017 -  șef Aparatul Comisiei Electorale Centrale

 decembrie 2017 – martie 2018 - inspector principal al Secției asistență juridică din cadrul Direcției juridice, Serviciul Fiscal de Stat 

 martie 2018 – aprilie 2020 - jurist, Departamentul juridic, BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

 aprilie 2020 – prezent - consultant principal/șef adjunct al Direcției juridice, Aparatul Președintelui Republicii Moldova

 

Limbi vorbite: Limba româna – natală; Limba rusă - nivel avansat; Limba engleză – nivel intermediar


 BERLINSCHII ALEXANDR - Secretar al Comisiei Electorale Centrale (septembrie 2021 - aprilie 2024)

 Născut la 27.04.1988, comuna Antonești, raionul Cantemir

Educație și formare:

 2007-2010 - Facultatea de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, calificare: licențiat în Științe Politice

 2010-2012 - Facultatea Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, calificare: Magistru în Drept Penal

 2014 - Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, calificare:  cursuri de perfecționare în domeniul Securitate și Apărare Națională

Experienţă profesională:

 2016-2021 - șef Direcția management alegeri, Comisia Electorală Centrală

 2014-2016 - șef-adjunct Direcția management alegeri, Comisia Electorală Centrală

 2010-2014 - specialist principal, secția Administrație publică, Pretura sectorului Centru

 

Limbi vorbite: Limba română, Limba rusă