Componenţa CEC 2005 - 2010

  • 18696
Eugeniu ŞTIRBU
(Preşedintele Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 8 august 1945 în s. Petreni, r-nul Drochia, Republica Moldova
 
Studii
1981 – 1984: Şcoala superioară de partid din or. Rostov pe Don (fosta URSS), Facultatea de politologie,specialitatea de politolog;
1963 – 1970: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de educaţie fizică, specialitatea de profesor de educaţie fizică.
 
Experienţă profesională
2005 – prezent: preşedinte al Comisiei Electorale Centrale;
2003 – 2005:consilier, Consiliul municipal Chişinău;
1998 – 2001:deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
1998 – 2001:vicepreşedinte, Comisiei parlamentare pentru tineret, sport şi turism, Parlamentul Republicii Moldova;
1997 – 1998:şef, Direcţia pentru politica de cadre pe lîngă Guvernul Republicii Moldova;
1996 – 1997: director general adjunct, „Moldova-Tur" S.A.;
1994 – 1996: vicedirector general, Departamentul Relaţii Naţionale pe lîngă Guvernul Republicii Moldova;
1991 – 1994: preşedinte, Asociaţia Naţională de Binefacere „Sanitas";
1990 – 1991: consilier în probleme juridice al preşedintelui Clubului de fotbal „Nistru";
1986 – 1990: vicepreşedinte, Comitetul de Stat pentru Cultura Fizică şi Sport;
1983 – 1986: preşedinte, Consiliului Republican al Asociaţiei Sportivilor de la Sate „Colhoznicul", or. Chişinău;
1977 – 1982: şef, Secţia propagandă şi agitaţie, Comitetul raional de partid din or. Cutuzov;
1977 – 1982deputat, Sovietul raional Cutuzov;
1972 – 1976 deputat, Sovietul orăşenesc Anenii Noi;
1972 – 1977: şef, Secţia organizatorică, Comitetul raional al comsomolului, or. Anenii Noi;
1970 –  1971:şef de studii, Şcoala sportivă pentru copii, or. Anenii Noi.

Renata LAPTI
(Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale)
 
Născută la 3 februarie 1976 în s. Leuşeni, r-n Hînceşti, Republica Moldova
 
Studii
2008 – prezent: Doctoranda tema „Instituţia observatorului in monitorizarea internaţionala a procesului electoral (aspecte politico-juridice)”, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova
2003 – 2004:studii postuniversitare,Universitatea de Postgrado, or. Madrid, Spania, magistru în administrarea întreprinderilor (MBA);  
1995 – 1999:Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de drept, or. Cluj-Napoca, România, licenţiată în drept;
1993 – 1995:Universitatea de Studii Umanistice din Moldova, Facultatea de drept.    
 
Experienţă profesională
2005 – prezent: vicepreşedinteal Comisiei Electorale Centrale
2005 (ianuarie-martie): membru al Consiliului Electoral de Circumscripţie mun. Chişinău.
2004 – 2005: director, Asociaţia pentru protecţia dreptului consumatorului „ASTRA"; 
2004 – 2005: manager, Departamentul petiţii si reclamaţii, Direcţia Juridică, „UNION FENOSA” Group;
2001 – 2004: manager activitatea juridică al cabinetului preşedintelui UNION FENOSA Group, membru al Comitetului de Administrare;  
2000 – 2001: responsabil pentru activitatea juridică, Î.C.S. „SOLUZIONA" S.R.L. (UNION FENOSA Group);
1999 – 2001: lector disciplina Drept International Public si Organizaţii Internaţionale Guvernamentale, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova; 
1999 – 2000: şef, Departamentul Contracte, Compania juridică "VALENS LEGIS GRUP".  

Expert electoral deplin acreditat BRIDGE.

dr. Iurie CIOCAN
(Secretarul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 19 mai 1971 în or. Chişinău, Republica Moldova.
 
Studii
2004 – 2008: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept. Licenţiat în drept.
1999 – 2002: studii de doctorat, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova;
1997 – 1999:studii postuniversitare, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova , magistru în relaţii internaţionale;
1989 – 1994:Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de urbanism şi arhitectură , specialitatea inginer.
 
Experienţă profesională
2005– prezent: secretar al Comisiei Electorale Centrale;
2003 – 2005: membru al Comisiei Electorale Centrală;
Din 1999: lector universitar , Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, Catedra Drept Internaţional şi Politică Externă.
 
Expert electoral deplin acreditat BRIDGE.

Titluri ştiinţifice: doctor în ştiinţe politice.

Mihai BUŞULEAC
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 12 septembrie 1955, s. Rakitna, r-nul Nouasuliţa, reg. Cernăuţi, Ukraina
 
Studii
1976 – 1981:Universităţii de Stat din Chişinău, Facultatea de drept;
 
Experienţă profesională
2005 – prezent:membru al Comisiei Electorale Centrale;
2000 – prezent: director de Departament, Compania Internaţională de Asigurări „ASITO" S.A.;
1995 – 1999:viceministru, prim-viceministru, Ministerul Justiţiei;
1987 – 1995:judecător, Judecătoria Supremă;
1982– 1987: judecător, Judecătoria Ungheni;
1981– 1982:stagiar, Judecătoria Orhei.

Nicolae GÎRBU
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 20 februarie 1962 în s. Coşcodeni, r-nul Sîngerei, Republica Moldova
 
Studii
2008:studii de doctorat, specialitatea – drept public (constituţional), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, Institutul de Filozofie şi Sociologie, Academia de Ştiinţe din Moldova;
1999:cursuri de specializare la Academia de Poliţie din Egipt;
1994 – 1997: Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, studii postuniversitare, specialist în relaţii internaţionale;
1988 – 1993: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept;
1983 – 1985: Şcoala de Miliţie din Chişinău, specialitatea drept.
 
Experienţă profesională:
2005 – prezent:membru al Comisiei Electorale Centrale;
2010: şef, Direcţia juridică, Curtea de Conturi;
2001 – 2003:prorector, decan, Facultatea de drept, Universitatea de Criminologie din Moldova;
1982 – 2001:funcţii de conducere, Ministerul Afacerilor Interne.

Vasile GAFTON
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 26 august 1967, s. Tîrnova, r-nul Donduşeni.
 
Studii
1990 – 1994: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, Facultatea de drept, licenţiat în drept;
 
Experienţă profesională
2005 – prezent: membru al Comisiei Electorale Centrale;
2007 – prezent: avocat, Biroul individual de avocaţi „Vasile Gafton”;
2005 – 2007: consultant, fracţiunea Partidului Democrat din Moldova, Parlamentul Republicii Moldova;
1994 – 2000: anchetator superior, anchetator pe cauze speciale, Procuratura mun. Chişinău; şef-adjunct, Direcţia urmărire penală,  Procuratura Generală.

dr. Victor KOSTEŢKI
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 22 februarie 1947 în s. Tîrnova, r-nul Edineţ, Republica Moldova.
 
Studii
1974 – 1977: Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul predării limbii ruse în şcoala naţională al Academiei de Ştiinţe Pedagogice a U.R.S.S.;
1964 – 1968: Institutul Pedagogic din Bălţi, Facultatea de filologie, specialitatea de profesor de limba şi literatura rusă.
 
Experienţă profesională
2005 – prezent:membru al Comisiei Electorale Centrale;
2003– 2005:membru al Comisiei Electorale Centrale;
2007 – prezent: administrator, Centrul Aeronautic de Instruire (CAI);
1997 – 2007: prorector, rector, Universitatea Slavonă din Republica Moldova;
1996 – 1997: conferenţiar, filiala din Tiraspol a Institutului de instruire continuă, cu sediul la Chişinău;
1984 – 1996: lector, şef al catedrei de limba şi literatura rusă, şef al catedrei de limbi străine, prorector, rector, Institutul Naţional de instruire continuă, Chişinău;
1969 – 1984:lector, lector superior, docent, şef al catedrei de metodică a predării limbii ruse, Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi.
 
Titluri ştiinţifice: doctor în pedagogie.

dr. Pavel MIDRIGAN
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
      
Născut la 24 martie 1957, s. Chiperceni, r-nul Orhei, Republica Moldova
 
Studii
2003-2006: studii de doctorat, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor în ştiinţe politice;
2002-2003: studii de masterat, Universitatea de Stat a Republicii Moldova, magistru în politologie;
2007-2008: studii de masterat, Universitatea de Studii Europene din Moldova, magistru în drept, Drept economic;
1984-1988: Institutul juridic din Haricov, Ucraina, Facultatea de drept, licenţiat în drept;
1975-1980: Tehnicumul industrial - pedagogic, Chişinău, specialitatea de tehnic-mecanic.
 
       
Experienţă profesională
2005 – prezent: membru al Comisiei Electorale Centrale.
2008 – prezent: lector, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept;
2001 – 2002: membru al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului noului Cod civil, USAID;
2002 – 2006: lector, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
2000 – prezent, lector superior, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene;
1988 – 1990: ajutor al Procurorului sect. Centru, mun. Chişinău;
1990 – 1992: judecător, Judecătoria sect. Centru, mun. Chişinău;
1998 – prezent: avocat, membru al Baroului de avocaţi din Moldova; şef al Biroului asociat de avocaţi „Solomon";
1980 – 1984: lucrător în organele de comsomol.
  
Titluri ştiinţifice: doctor în ştiinţe politice

Valentin VIZANT
(Membrul Comisiei Electorale Centrale)
 
Născut la 9 iunie 1975 în or. Chişinău, Republica Moldova.
 
Studii
1997: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, licenţiat în drept;
2001:Academia Internaţională de Drept Economic, magistru în drept.
 
Experienţă profesională
1997 – 1998: consultant juridic, "ASIS-GLOB" S.A. , "Echipament" S.A.;
1998 – 2000: lector prin cumul, Universitatea de Stat, Institutul de Ştiinţe Reale şi Institutul de Management.
2000 – 2001: şef, Secţiei juridică, Întreprinderea "Contabilizare Audit";    
2001 – 2003:consultant, Serviciul petiţii şi audienţă, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova;
2002: şef, Secţia control asupra executării dispoziţiilor Preşedintelui, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova ; 
2003– 2005: secretar, Comisia Electorală Centrală;
2005 – prezent: membru al Comisiei Electorale Centrale
2005 – 2008: director general, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a RM
2008 – 2009: director general, Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;
2009 – prezent: consilier „Aero Activ”S.R.L.

Titluri: doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Informatizare pe lîngă ONU (secţia RM);
Cavaler al Ordinului Sf. Paisie Velicicovschide gradul II al Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.