Calitatea și securitatea informației (ISO 9001; ISO 27001)

Comisia Electorală Centrală menține în continuare Sistemul Integrat de Management al Calității și Securității Informației (SR EN ISO 9001:2015 și SR ISO/CEI 27001:2013), ca urmare a auditului extern de supraveghere, desfășurat în luna mai 2018.

Certificatele obținute pentru domeniul de activitate „Organizarea și desfășurarea alegerilor” atestă faptul că Sistemul de Management al Calităţii și Securității Informației (SIMCSI ) din cadrul CEC este continuu perfecționat și aplicat în conformitate cu cerinţele standardelor ISO de referință, prevederile legislației în vigoare și ale standardelor internaționale în domeniul electoral.

În urma auditului extern de supraveghere, organismul de certificare, RINA SIMTEX-O.C. S.R.L., a formulat unele recomandări de îmbunătățire a sistemului de management deținut de CEC, în baza căruia planificarea activităților Comisiei se face prin evaluarea riscurilor şi oportunităților existente.

Managementul riscurilor oferă suport în luarea deciziilor privind eliminarea sau limitarea efectelor riscurilor identificate, ce pot avea  un impact negativ asupra capacității SIMCSI de a obține rezultatele dorite, dar și asupra obiectivelor strategice ale CEC. 

Implementarea acestui sistem consolidează încrederea părților interesate că autoritatea electorală este capabilă să presteze servicii în corespundere cu cerințele tuturor subiecților implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor, să asigure securitatea (confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea) informației ce aparține Comisiei şi să protejeze datele cu caracter personal stocate şi procesate prin intermediul sistemelor informaționale ale CEC.

Totodată reamintim că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, în baza deciziei Centrului Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. DD-1502104404716 din 07 august 2017.