logo

Central Electoral Commission of the Republic of Moldova

Composition of the Commission 2011-2016


https://www.a.cec.md/public/index.php/en/composition-of-the-commission-2011-2016-2800_89122.html


Dr. Iurie Ciocan

( Chairman of the Central Electoral Commission)

Nascut la 19 mai 1971, mun. Chisinau.

 

Studii:

2008: sustine teza de doctorat, Academia de Stiinte a RM;

2004 – 2008: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, licentiat în drept;

1999 – 2002: studii de doctorat, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova;

1997 – 1999:studii de masterat, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova, magistru în relatii internationale;

1989 – 1994:Universitatea Tehnica din Moldova, Facultatea de urbanism si arhitectura, specialitatea inginer.
 

Experienta profesionala:

Din 2011: presedinte al Comisiei Electorale Centrale;

2005– 2011: secretar al Comisiei Electorale Centrale;

2003 – 2005: membru al Comisiei Electorale Centrala;

Din 1999:lector universitar, Academia de Administrare Publica de pe lînga Guvernul Republicii Moldova, Catedra Drept International si Politica Externa.
 

Expert electoral deplin acreditat BRIDGE.

Titluri stiintifice: doctor în stiinte politice.

Titluri onorifice: Doctor Honoris Causa al Academiei Internationale de Informatizare pe lînga ONU (sectia RM)
 

Andrei Volentir

(Secretary of the Central Electoral Commission)

Nascut la 1 mai 1975, or. Floresti, r-nul Floresti.

 

 

Studii:

1996 – 2000: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, facultatea Administratie publica, Bucuresti, România;

1995 – 1996: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Stiinte politice, Chisinau, Republica Moldova;

1990 – 1995: Colegiul Republican de Microelectronica si Tehnica de Calcul, Chisinau, Republica Moldova.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: secretar al Comisiei Electorale Centrale;

2010 – 2011: sef, Sectia informare legislativa, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova;

2006 – 2009: consultant, Parlamentul Republicii Moldova;

2001 – 2009: lector universitar, Universitatea de Studii Politice si Economice Europene, catedra Stiinte politice si drept;

2002 – 2005: jurist, societatea comerciala „Triada” SRL;

2000 – 2002: consilier juridic, Asociatia Primarilor si Consilierilor Crestin Democrati.


Dr. Ştefan Urîtu

(Member of the Central Electoral Commission)

Nascut la 9 ianuarie 1951,  s. Ustia, r. Dubasari

 

Studii:

1980 – 1983: doctorand/cercetator stiintific inferior, Institutul de metalurgie neferoasa „I. P. Bardin”, Moscova;

1973 – 1977: Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, facultatea fizici si matematici;

1966 – 1967: Colegiul de veterinari si zootehnie din Carmanova, r-l Grigoriopol.

 

Experienta profesionala:

Din octombrie 2015: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2011 - octombrie 2015: vicepresedinte al Comisiei Electorale Centrale;

august – decembrie 2010: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVIII-a;

februarie – septembrie 2010: consilier al Presedintelui RM în probleme politice;

1993 – 2010: presedinte, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova;

1988 – 2010: docent/conferentiar, pro-decan, facultatea de fizici si matematici, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chisinau;

1989 – 1992: membru, Consiliul Republican al Frontului popular;

1990 – 1993: în cadrul sectiei Tiraspol a Frontului Popular, fondeaza prima asociatie neguvernamentala – Comitetul pentru Drepturile Omului din Transnistria, avînd ca scop monitorizarea crimelor contra umanitatii savârsite de agentii fostului KGB si a regimului separatist instaurat de grupul „ALPHA” a BFI (ФСБ);

1983 – 1988: lector superior, Catedra de fizica, Universitatea de Stat din Tiraspol;

1977 – 1979: lector, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, Facultatea fizici si matematici.

 

Titluri stiintifice: doctor în fizica.


Vasile Gafton

(Member of the Central Electoral Commission)

Nascut la 26 august 1967, s. Tîrnova, r-nul Donduseni.

 

Studii:

1990 – 1994: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, România, Facultatea de drept, licentiat în drept.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru, al Comisiei Electorale Centrale;

2005 – 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2007 – prezent: avocat, Cabinetul avocatului  „Vasile Gafton”;

2005 – 2007: consultant, fractiunea Partidului Democrat din Moldova, Parlamentul RM;

1994 – 2004: anchetator superior, anchetator pe cauze speciale, Procuratura mun. Chisinau; sef-adjunct, Directia urmarire penala,  Procuratura Generala.


Svetlana Guţu

 (Member of the Central Electoral Commission)

 

Nascuta la 26 mai 1955, mun. Chisinau.

 

Studii:

1996 – 2000: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, licentiata în drept;

1995 – 1998: masterat în administratie publica, Academia de Administratie Publica pe lînga Guvernul RM;

1974 – 1979: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Filologie.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

1999 – prezent: jurist, Stadionul Republican;

1997 – 1999: jurist, Directia Generala de Ocrotire a Copilului;

1991 – 1996: secretar, Comisia Administrativa a Comitetului Executiv Raional, Edinet.

Stagii si formari:

-         Femeile pot reusi, Asociatia „Femeile laburiste din Norvegia”;

-         Comunicarea politica, Fundatia Jean Jaurès;

-         Managementul campaniei electorale, Institutul Republican International;

-         Gender, liderism si reteaua de comunicare, Femeile PSD din Suedia.


Vitalie Modrîngă

( Member of the Central Electoral Commission)

 

Nascut la 4 aprilie 1967, satul Isnovat, raionul Criuleni

 

 

Studii:

1989 - 1994     Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept.

 

 

 

Experienta profesionala:

2012 - 2014    consultant national, UN Women în Moldova;

2012 -2011    consultant principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova;

2011 - 2006   Presedinte, Centrul de Drept si Interese Comunitare,

                    jurist  – Liga pentru apararea drepturilor omului,  prin cumul

                    jurist la saptamânalul juridic  „Dreptul”;

2006 - 2005    sef al Departamentului teoria si practica judiciara, saptamânalul juridic  „Dreptul”;

2004 - 2002    sef al Serviciului analiza legislatiei în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului;

2002 - 1998    consultant principal în Sectia promulgare a Serviciului acte ale Presedintelui din Aparatul Presedintelui
                      Republicii Moldova;

1998 -1997    sef al Secretariatului la Curtea Constitutionala a Republicii Moldova;                                     

1997 - 1995    profesor la catedra discipline juridice a  Colegiului   Republican de Informatica;

1995 - 1994    jurist în cadrul Ministerului Tineretului Sportului si Turismului.


Vadim Moţarschi

( Member of the Central Electoral Commission)

 

Nascut la 22 martie 1981, mun. Chisinau.

Studii

2003 – 2004: masteratul în drept, Universitatea Libera Internationala din Moldova;

1998 – 2003: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept,licentiat în drept.

 

Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

din 2011: avocat;

octombrie – decembrie 2010: reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorala Centrala;

2008 – 2010: sef, Directia Drept si Relatii Externe, Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova;

2006 – 2008: consultant principal, Directia Drept si Relatii Publice, Aparatul Presedintelui Republicii Moldova

2006 – 2006: jurist superior, Directia Suport Juridic în Activitatea de Creditare, Litigii Creditare, Executare, BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2003 – 2006: Sef, Sectia Economica, Directia Grefei, Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova

2001 – 2003: consultant juridic, A.P. „Clinica Juridica”.


Eduard Răducan

(Member of the Central Electoral Commission)

 

Nascut la 10 iulie 1975

 

Studii:

2010 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, doctorand;

2002 – 2003: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, masterat;

1997 – 2001: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept;

1992 – 1997: Universitatea Tehnica din Moldova­, Facultatea Urbanistica si Arhitectura.

 

Experienta profesionala:

Din decembrie 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2010 – 2011: avocat stagiar;                                                                                        

2008 – 2010: ofiter de informatii, Serviciul de Informatii si Securitate;

2007 – 2008: sef Sectie, Ministerul Justitiei;

2005 – 2007: vicedirector al Departamentului de Executare Departamentul de Executare, Ministerul Justitiei;

2004 – 2006: lector, Academia de Administratie Publica  pe  lînga Presedintele RM

2002 – 2005: consultant principal, Sef Serviciu, Directia Drept si relatii publice Aparatul Presedintelui Republicii Moldova;

1998 – 2002: ofiter corpul de comanda, Ministerul Afacerilor Interne al RM.


Alexandru Simionov

(Member of the Central Electoral Commission)


Nascut la 13 octombrie 1978 , or. Dubasari.


Studii:

2007:Centrul European pentru Studii de Securitate, Germania/SUA;

2004:Participant in cadrul Programului studii pentru tinerii lideri politici SUA. Studierea sistemului electoral al SUA;

2001 – 2002: masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative, magistru in stiinte politice;

1998 – 2002: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept public, sectia fara frecventa;

1995 – 2000: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative, specialitatea Relatii Internationale.


Experienta profesionala:

Din 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2008 – 2009: expert detasat in cadrul Secretariatului Regional pentru Cooperare Parlamentara in Europa de Sud-Est, pe parcursul Presedintiei Republicii Moldova in cadrul SEECP;

2008: lector in cadrul proiectului Parlamentul Tinerilor, Chisinau

2003 – 2009: consultant principal, Comisia pentru Politica Externa si Integrare Europeana, Parlamentul Republicii Moldova;

2002 – 2003: secretar III, Ministerul Afacerilor Externe;

2007 – 2008: expert in cadrul Proiectul PNUD privind Consolidarea Capacitatilor Institutionale ale Parlamentului Republicii Moldova in domeniul Integrarii Europene;

2007: participant in cadrul Programului John Smith Memorial Trust,  Londra, Marea Britanie;

2001 – 2007: lector, Catedra Relatii internationale, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative;

2000 – 2001: asistent de proiect, Reprezentanta Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati;

1999: stagiere in cadrul Misiunii OSCE in Republica Moldova.


Igor Vremea

(Member of the Central Electoral Commission (february - september 2011)


Nascut la 17 martie 1973.

 

Studii:

1998 – 2003: studii  de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova       

2000: magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova  

1992 – 1997: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, licentiat în drept;

1988-1992: Scoala pedagogica din Calarasi, profesor de clasele primare.

 

Experienta profesionala:

februarie – septembrie 2011: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2009 – 2010: presedinte, Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica,  Parlamentul RM;

2009 – 2010: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVIII-a;

mai – august 2009: vicepresedinte, Comisia juridica pentru numiri si imunitati, Parlamentul RM;

aprilie – august 2009: deputat în Parlamentul RM de Legislatura a XVII-a;

2008 – prezent: conferentiar universitar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2007 – 2009: consilier al Presedintelui Republicii Moldova în problemele juridice, sef , Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM;

2005 – 2007: secretar I, Ambasada Republicii Moldova în Republica Ungara (Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova);

2004 – 2005: conferentiar universitar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2003 – 2005: sef adjunct, Serviciul acte ale Presedintelui, Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM

2002 – 2004: lector,  Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2002 – 2003: sef, Sectia promulgare, Serviciul Acte ale Presedintelui, Directia drept si relatii publice, Aparatul Presedintelui RM;

2002 – 2007: membru, presedinte, Comisia de Certificare pe lînga Ministerul Justitiei;

2001 – 2002: sef adjunct,Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

1998 – 2002: lector, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova;

1998 – 2002: avocat;

1997 – 1998: lector stagiar, Catedra Drept penal si criminologie, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova.

 

Titluri stiintifice:  Doctor în drept


 

Ştefan Creangă

( Member of the Central Electoral Commission (february 2011 - february 2014)

 

Născut la 16 mai 1973 s. Goteşti, r-n Cantemir.

 

Studii:

1995 – 2001: Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept public, licenţiat în drept;

Cursuri de perfecţionare:

-         „Dezvoltarea sistemului de achiziţii electronice în Moldova: probleme şi direcţii pe viitor”, Dr. Paul  Schapper;

-         „Conflictele de interese”, Transparency International Moldova;

-         “Twinning Project Management”, Prof. Mioara Diaconescu (Romania);

-         “Instruire specializată pentru negociatorii acordului de asociere EU - RM”, IDIS Viitorul;

-         “Evaluarea caracteristicilor tehnice ale Sistemului electronic de achiziţii din Moldova”, Anton Angelov;

-         Seminar de creştere a competenţelor: achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţă în cadrul operaţiunilor finanţate de Banca Mondiala;

-         “International Procurement Management”, Torino, Republica Italiana;

-         “Workshop on the WTO Government Procurement Procedures”.

 

Experientă profesională:

2011- februarie, 2014: membru al Comisiei Electorale Centrale;

2009 – 2014: Director General, Agenţia Achiziţii Publice;

2009: consultant principal, Parlamentul RM;

2006 – 2008: jurist, consilier al directorului general, S.A. „IPTEH”;

2002 – 2006: consultant principal, Comisia Electorala Centrala.

2002: consultat, sef adjunct al  Direcţiei generale drept public, Centrul de Creaţie Legislativa pe lîngă Guvernul RM;

2001- 2002: lector, Universitatea Real-Umanistică;

1998 – 2002: expert de proiect, Organizaţia neguvernamentală “Ex Lege”.