VLADIMIR ȘARBAN – Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (numit în funcția de Vicepreședinte CEC prin HCEC nr. 2539 din 19 iulie 2019)

  • 9472

VLADIMIR ȘARBAN – Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale

(numit în funcția de Vicepreședinte CEC prin HCEC nr. 2539 din 19 iulie 2019)

 

Născut la 18 octombrie 1957, s. Corpaci, r. Edineţ

Educație și formare:

1991 – 1996 – Universitatea de Stat din Moldova, specializare în dreptul internaţional, calificare: jurist;

1974 – 1979 – Institutul Politehnic din Chişinău, specializare în domeniul automaticii şi telemecanicii, calificare: inginer-electrician

 

Experienţă profesională:

iunie 2016 – prezent – membru al Comisiei Electorale Centrale 

2012 – 2016 – secretar general adjunct al aparatului, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova;

2007 – 2012 – pretor, Pretura sectorului Centru

1999 – 2007 – secretar al Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău

1998 – 1999 – pretor, Pretura sectorului Centru

1995 – 1998 – secretar al Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău

1994 – 1995 – consultant principal în Secţia administraţie publică şi politică de cadre a Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova

1989 – 1994 – director general-adjunct, S.A. „Agromaşina”, Chişinău

1980 – 1989 – diverse funcţii în structurile comsomolului, sovietice şi de partid ale raionului Frunze (actualmente, sectorul Buiucani) din Chişinău

1979 – 1980 – inginer la Catedra de automatică şi telemecanică a Institutului Politehnic din Chişinău

 

Limbi străine:

română – limba maternă

rusă – avansat

franceză, engleză – citire, traducere cu dicţionarul

 

Stagii:

1999, 2001 – cursuri de perfecţionare, Academia de Administrare Publică

1998 – Programul TACIS, „Oraşe înfrăţite ale UE”, comuna Anderlecht, Belgia

1995 – Programul „Public Administration”, Universitatea Nebraska, Omaha, SUA

 

Distincţii:

2010 – Ordinul „Gloria Muncii”

2011 – Laureat al Distincţiei Congresului Autorităţilor Locale din Moldova  „Pentru Merite în Administraţia Publică Locală”

2015 – Medalia de aur și Insigna de onoare a Universităţii Tehnice din Chişinău