Regulamente

Nr. d/o
 Denumirea regulamentului
Textul regulamentului
                 Anexe            
1. Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023

Deschide regulament

 
2. Regulamentul de activitate al Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1099/2023 Deschide regulament  
3. Regulamentul de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1100/2023 Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa 22

Anexa 23

Anexa 24

4. Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1101/2023 Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

5.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală

Deschide regulament Anexe
       

Nr. d/o

Denumirea regulamentului

Textul regulamentului

Anexe

1.Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1102/2023
Deschide  regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

    Anexa 4    

Anexa 5 

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11
2.

Regulament privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185 din 18 august 2023
Deschide  regulament

 

Nr. d/o

Denumirea regulamentului

Textul regulamentului

Anexe

 


1.

 

 
Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

2.

Regulamentul privind procedura de examinare a contestaţiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1128/2023Deschide regulament


Anexa 1

Anexa 2

 

3.

Regulamentul cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1130/2023Deschide regulament


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

4.

Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1129/2023


Deschide regulament


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 35.

Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137/2023Deschide regulament

 

6.


Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1139/2023
Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

 

7.

Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1155/2023Deschide regulament


Anexa 1

Anexa 2

 


 

8.

Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1166/ 2023
Deschide regulament

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18

Anexa 19

Anexa 20

Anexa 21

Anexa 22

Anexa 23

Anexa 24

Anexa 25

Anexa 26

Anexa 27

Anexa 28

Anexa 29

Anexa 30

 9.
Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1187/2023
 


Deschide regulament


Anexa 1