logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Lista candidaților la functia de deputat in parlamentul RM inregistrati in CECEU26 mun. Chisinau


https://www.a.cec.md/index.php/ro/lista-candidatilor-la-functia-de-deputat-in-parlamentul-rm-inregistrati-3788_92080.html

 
Nr.d/o Numele Prenumele Sexul Anul nașterei

Domiciliul/

Reședința

Profesia Funcția Locul de Muncă Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/candidat independent Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate

1

Cojocaru

Dinari M 1983

mun.

Chișinău

Medic urolog Doctorand Medic urolog

Spitalul republican

„Timofei Moșneaga”

PSRM  Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
2 Cotelea Victor M 1970

mun.

Chișinău

Jurist Șef de tură SRL „Avia Invest”

Partidul

Politic „ȘOR”

Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
3 Stratulat Mihail M 1983

mun.

Chișinău

Medic Asistent Universitar USMF„N. Testemițanu” Partidul Democrat din Moldova Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
4 Bilețchi Vlad M 1994 mun. Chișinău Profesor Profesor de educație civică I.P.Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” Partidul Liberal din Moldova Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
5 Cerba  Valeriu M 1956 mun. Chișinău Jurist, Avocat Prorector Universitatea de Studii Europene din Moldova Candidat Independent Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
6 Reniță Iurie M 1958 mun. Chișinău Diplomat șomer Neangajat în cîmpul muncii Blocul electoral ACUM-Platforma DA și PAS Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate
7 Miron Anton M 1941 mun. Chișinău Agronom, politolog șomer Pensionar Partidul Comuniștilor din Moldova Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificat de integritate