Organul electoral ierarhic inferior

Datele de contact ale Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Lebedenco,
 constituit pentru desfăşurarea referendumului local din 7 iulie 2013

 

Nr. d/o

Denumirea organului electoral

Nr.  circumscripţiei electorale

Adresa sediului organului electoral

Programul de activitate

Persoana de contact
(numele, prenumele, funcţia)

Telefon contact

1.

Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală
Lebedenco, r-ul Cahul

nr. 24

Primăria,
bir. nr.4 (bir. secretarului consiliului local), et. 2

Luni – vineri:   9.00 – 17.00
Pauză 12.00-13.00

Bondari Alexandru, preşedintele consiliului electoral

0299 73 5 13