Ordinea de zi

Proiect

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

 

19 octombrie 2021

ora: 14.00

mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119

 

  1. Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022

Raportor: Angelica Caraman

  1. Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021

Raportor: Pavel Postica

  1. Cu privire la aprobarea unor modele de documente electorale pentru alegerile locale noi din data de 21 noiembrie 2021

Raportor: Alexandr Berlinschii

  1. Pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 41 din 8 octombrie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Cneazevca nr.22/8, raionul Leova”

Raportor: Sergiu Gurduza

  1. Pentru modificarea pct. 4 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021

Raportor: Alexandr Berlinschii

  1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Ghetlova, raionul Orhei

Raportor: Alexandr Berlinschii

  1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei

Raportor: Alexandr Berlinschii

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Alexandr BERLINSCHII