Instrucțiuni aprobate de Comisia Electorală Centrală

Nr.d/o Denumirea instrucțiunii Textul instrucțiunii ANEXE
1.

Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobată prin hot. CEC nr. 943 din 1 martie 2005

Deschide instruțiune

Anexa

2. Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în Comisia Electorală Centrală, aprobată prin hot. CEC nr. 228 din 16 mai 2006 Deschide instrucțiune

 

3.

Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hot. CEC nr. 3391 din 30 iulie 2010

Deschide instrucțiune

Anexa 1 | Anexa 2

Anexa 3 | Anexa 4

4.

Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, aprobată prin hot. CEC nr. 2625 din 12 august 2014.

Deschide instrucțiune

Anexa

5. Instrucțiunea cu privire la particularitățile exercitării dreptului la vot la alegerile locale, aprobată prin hot. CEC nr. 2734 din 27 septembrie 2019 Deschide instrucțiune

 

6. Instrucțiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale, aprobată prin hot. CEC nr. 3513 din 23 iunie 2015 Deschide instrucțiune

 

Anexa

7.

Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului republican, aprobată prin hot. CEC nr. 4526 din 4 martie 2016

Deschide instrucțiune

Anexa

8. Instrucțiunea cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile prezidențiale, aprobată prin hot. CEC nr. 116 din 18 august 2016 Deschide instrucțiune

 

9. Instrucţiunea privind particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea  Comisiei Electorale Centrale nr. 4191 din 9 septembrie 2020 Deschide instrucțiune  
10.

Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştampilelor electorale la alegeri şi referendumuri, aprobată prin hot. CEC nr. 335 din 4 octombrie 2016

Deschide instrucțiune Anexa
11.

Instrucțiunea privind modul de participare a partidelor politice și a altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul republican, aprobată prin hot. CEC nr. 1025 din 18 iulie 2017

Deschide instrucțiune

Anexa 1 | Anexa 2

Anexa 3

12.  Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, documentelor și echipamentului electoral după închiderea secțiilor de votare, aprobată prin hot. CEC nr. 5047 din 22 iunie 2021 Deschide instrucțiune Anexe