Hotărâri

Hotărâre №1: cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și/sau convocarea unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal al apratului consiliului
Hotărâre №2: cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale
Hotărâre №3: cu privire la stabilirea locului și timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților indepedenți, a cererilor de înregistrarea a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale
Hotărâre №4: cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului electoral circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr.32
Hotărâre №5: cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale orășănești(muncipale) și sătești(comunale) pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019
    Hotărâre №5/1: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale orășenești Ștefan Vodă nr.32/1
    Hotărâre №5/2: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale comunale Alava nr.32/2
    Hotărâre №5/3: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale
sătești  Antonești nr.32/3 
    Hotărâre №5/4: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
Brezoaia nr.32/4
    Hotărâre №5/5: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
Carahasani nr.32/5

    Hotărâre №5/6: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Caplani nr.32/6
    Hotărâre №5/7: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Cioburciu nr.32/7
    Hotărâre №5/8: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
Copceac nr.32/8
    Hotărâre №5/9: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
Crocmaz nr.32/9
    Hotărâre №5/10: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
 Ermoclia nr.32/10
    Hotărâre №5/11: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
Feşteliţa nr.32/11
    Hotărâre №5/12: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești
 Marianca de Jos nr.32/12

    Hotărâre №5/13: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești Olăneşti nr.32/13
    Hotărâre №5/14: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești  Palanca nr.32/14
    Hotărâre №5/15: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești Popeasca nr.32/15
    Hotărâre №5/16: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale comunale Purcari nr.32/16
    Hotărâre №5/17: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale comunale Rascăieţi nr.32/17
    Hotărâre №5/18: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale sătești Semionovca nr.32/18 
    Hotărâre №5/19: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Slobozia nr.32/19
    Hotărâre №5/20: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Stefăneşti nr.32/20
    Hotărâre №5/21: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Talmaza nr.32/21
    Hotărâre №5/22: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Tudora nr.32/22
    Hotărâre №5/23: cu privire la constituirea Consiliului electoral circumscripției electorale tești Volintiri nr.32/23

Hotărâre №6: cu privire la cererea înregistrare al listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă desemnat de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Hotărâre №7:cu privire la angajarea funcționarilor în cadrul aparatului Consiliului electoral de circumscripție raională Ștefan Vodă nr.32
Hotărâre №7/1: cu privirea la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă desemnat de către ,,Partidul Nostru"
Hotărâre №8/1: cu privirea la constituirea secțiilor de votare
Hotărâre №8/2: cu privire la stabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenților electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019:

Hotărâre №8/3: privind modificarea Hotărârii nr.5/2 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Alava nr.32/2"
Hotărâre №8/4: privind modificarea Hotărârii nr.5/3 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Antonești nr.32/3"
Hotărâre №8/5:privind modificarea Hotărârii nr.5/5 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Carahasani nr.32/5"
Hotărâre №8/6: privind modificarea Hotărârii nr.5/9 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Crocmaz nr.32/9"
Hotărâre №8/7: privind modificarea Hotărârii nr.5/10 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ermoclia nr.32/10"

Hotărâre №8/8: privind modificarea Hotărârii nr.5/11 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Feștelița nr.32/11"
Hotărâre №8/9: privind modificarea Hotărârii nr.5/12 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Marianca de Jos nr.32/12"
Hotărâre №8/10: privind modificarea Hotărârii nr.5/13 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Olănești nr.32/13"
Hotărâre №8/12: privind modificarea Hotărârii nr.5/12 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Popeasca nr.32/12"
Hotărâre №8/13: privind modificarea Hotărârii nr.5/16 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Purcari nr.32/16"
Hotărâre №8/14: privind modificarea Hotărârii nr.5/17 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Răscăieți nr.32/17"
Hotărâre №8/15: privind modificarea Hotărârii nr.5/19 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Slobozia nr.32/19"
Hotărâre №8/16: privind modificarea Hotărârii nr.5/20 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ștefănești nr.32/20"
Hotărâre №8/17: privind modificarea Hotărârii nr.5/22 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tudora nr.32/22"
Hotărâre №8/18: privind modificarea Hotărârii nr.5/23 din 09 septembrie 2019 ,,Cu privire la constituirea consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Volintiri nr.32/23"
Hotărâre №9/1:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ştefan Vodă nr.32/1

Hotărâre №9/2:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ştefan Vodă nr.32/2

Hotărâre №9/3:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ştefan Vodă nr.32/3

Hotărâre №9/4:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Alava nr.32/4

Hotărâre №9/5:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Lazo nr.32/5

Hotărâre №9/6:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Antoneşti nr.32/6

Hotărâre №9/7:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Brezoaianr.32/7

Hotărâre №9/8:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Carahasani nr.32/8

Hotărâre №9/9:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Căplani nr.32/9

Hotărâre №9/10:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Cioburciu nr.32/10

Hotărâre №9/11:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Copceac nr.32/11

Hotărâre №9/12:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Crocmaz nr.32/12

Hotărâre №9/13:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ermoclia nr.32/13

Hotărâre №9/14:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ermoclia nr.32/14

Hotărâre №9/15:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Feşteliţa nr.32/15

Hotărâre №9/16:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Marianca de Jos nr.32/16

Hotărâre №9/17:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Olăneşti nr.32/17

Hotărâre №9/18:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Olăneşti nr.32/18

Hotărâre №9/19:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Olăneşti nr.32/19
Hotărâre №9/20:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Palanca nr.32/20
Hotărâre №9/21:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Popeasca nr.32/21
Hotărâre №9/22:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Purcari nr.32/22
Hotărâre №9/23:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Viişoara nr.32/23
Hotărâre №9/24:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Răscăieţi nr.32/24

Hotărâre №9/25:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Răscăieţii Noi nr.32/25
Hotărâre №9/26:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Semionovca nr.32/26

Hotărâre №9/27:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Slobozia nr.32/27

Hotărâre №9/28:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ştefăneşti nr.32/28

Hotărâre №9/29:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Talmaza nr.32/29

Hotărâre №9/30:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Talmaza nr.32/30
Hotărâre №9/31:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Talmaza nr.32/31
Hotărâre №9/32:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Talmaza nr.32/32
Hotărâre №9/33:cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Volintiri nr.32/33
Hotărâre №10/1:cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă desemnat de către Partidul Politic "Partidul Democrat din Moldova".

Hotărâre №10/2:cu privire la cererea de înregistrare a dlui Cîrnu Anatolie în calitate de candidat independent la funcţie de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă
Hotărâre №10/3:cu privire la cererea de înregistrare a dlui Molozea Nicolae în calitate de candidat independent la funcţie de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă
Hotărâre №10/5:cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă desemnat de către Blocul electoral "Acum Platforma Da şi Pas".

Hotărâre №10/6:cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă desemnat de către Partidul Politic "Democraţia Acasă".
Hotărâre №10/7:cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă desemnat de către Partidul "Popular Românesc".

Hotărâre №10/8:cu privire la cererea de înregistrare a dlui Popovici Dan în calitate de candidat independent la funcţie de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă
Hotărâre №10/9:cu privire la cererea de înregistrare a dlui Cotelnic Vasile în calitate de candidat independent la funcţie de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă

Hotarirea nr. 15-2 din 11.10.2019 modificare lista consilieri PCRM

Hotarirea nr. 15-4 din 11.10.2019 modificare lista consilieri PDM
Hotarirea nr. 15-5 din 11.10.2019 modificare lista consilieriSOR

Hotarirea nr.14-1 din 08.10.2019 modificare lista consilieri PSRM

Hotarirea nr. 16/1 din 15.10.2019 modificare lista consilieri PDM

Hotarirea nr. 16/2 din 15.10.2019 modificare lista consilieri Partidul Politic Partidul Popular Românesc

Hotarirea nr. 16/3 din 15.10.2019 modificare lista consilieri Blocul Electoral Acum platforma DA și PAS