Hotărîrile Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Făleşti nr.11