Hotărîri

Hotărîre nr. 01 din 21.12.2018 "Cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicare datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale unominale nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 02 din 21.12.2018 "Cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova"

Hotărîre nr. 03 din 21.12.2018 "Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și/sau convocarea unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal ap aparatului consiliului"

Hotărîre nr. 04 din 25.12.2018 "Cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în redacția nouă"

Hotărîre nr. 05 din 26.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Iordan Serghei din partea Pardidului Democrat din Moldova în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 06 din 26.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Nesterovschi Alexandr Partidul Socialiştilor din Moldova în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 07 din 28.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Verejanu Pavel din partea Pardidului Politic "Șor"  în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 08 din 29.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Grițco Elena din partea Partidului Politic Partidul Nostru în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 09 din 29.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dnei Spătaru Arina din partea Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

Hotărîre nr. 10 din 29.12.2018 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dlui Rubțov Serghei din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

HOTĂRÎRE nr. 11 din 02.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dlui Iordan Serghei în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

HOTĂRÎRE nr. 12 din 02.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dlui Nesterovschi Alexandr în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

Hotărîre nr. 14 din 05.01.2019 "Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Diaconu Dinu din partea Partidului Politic "Patidul Liberal" în cercumscripția electorală unominală nr. 10 mun. Bălți"

HOTĂRÎRE nr. 15 din 09.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dlui Verejan Pavel în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

HOTĂRÎRE nr. 16 din 09.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dna Grițco Elena în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

HOTĂRÎRE nr. 17 din 09.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dna Spătaru Arina în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

HOTĂTÎRE nr.18 Cu privire la constituirea secțiilor de votare

HOTĂTÎRE nr.19 Cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului electroral al circumscripției electorale unominale mun. Bălți nr.10

HOTĂTÎRE nr.20 Cu privire la modificarea p.2 al Hotărîrii CECEU nr.10, mun Bălți nr.01 din 21 decembrie 2018 "Cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale unominale nr.10, mun. Bălți"

HOTĂTÎRE nr.21 Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent președintelui consiliului electoral al circumscripției electorale unominale nr.10, mun. Bălți

HOTĂRÎRE nr.22 din 18.01.2019 "Cu privire la modificarea pct.1 din Hotărîrea cu privire la constituirea secțiilor de votare nr.18"

HOTĂRÎRE nr.23 din 18.01.2019 "Cu privire la modificarea pct.2 din Hotărîrea cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale mun. Bălți nr.10" 

HOTĂRÎRE nr.24 din 24.01.2019 "Cu privire la cererea de înregestrare a dlui Rubțov Serghei în calitate de cadidat la funcția de deputat pentru cercumscripția electorală unominală mun. Bălți nr.10, și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electroral al circumscripției electorale mun. Bălți nr.10"

Hotărîre nr. 26 din 24.01.2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea cadidatului dlui Nesterovschii Alexandr, Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019"

Hotărîre nr. 27 din 24.01.2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea cadidatului dnei Grițco Elena, Partidului Politic "Partidul Nostru" la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019"

Hotărîri cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare

Hotărîre nr. 69 din 5 februarie 2019 „cu privire la aprobarea textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019”