Candidati înegistrați

L I S T A

candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare

din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 42, or. Cantemir

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/ candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1.

Bacalu

Elena

F

1961

mun.Cahul

Magistru în administrația publică

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

PDM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2.

Țurcan

Vladimir

M

1954

mun. Chișinău

Jurist, politolog

Deputat

Parlamentul Republicii Moldova

PSRM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

3.

 

Lupașcu

Vasile

M

1962

or. Cantemir

Profesor

-

-

PP "Șor"

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

4.

Boeștean

Constantin

M

1962

mun. Chișinau

Jurist

Conferențiar Universitar

Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport

Blocul Electoral ACUM Platforma DA PAS

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

5. Ciubaciuc  Roman M 1976 or. Cantemir Finansist Primar al orașului Cantemir Primăria orașului Cantemir PP ,, Partidul Nostru" Datele biografice Declarația de avere și interese personale

Certificatul

de integritate

6. Damașcan Elena F 1956

r. Cantemir 

s. Gotești

Zootehnic - - PL Datele biografice Declarația de avere și interese personale

Certificatul de

integritate

7. Crăciuneac Iurie M 1979 mun. Cahul Magistru în științe politice Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătîții în muncă SRL ,, Itria-Grup" Candidat independent Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
8.

Botgros

Nicolae

M

1953

mun. Chișinău

Dirijor, violonist

Dirijor

Orchestra de muzică

,,Lăutarii

Candidat independent

RETRAS DIN CURSA ELECTORALĂ

DIN PROPRIA INIȚIATIVĂ