Candidați înregistrați

L I S T A

candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare

din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești

 

     

Nr. d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul nașterii

Domici1iul/ Reședința

Profesia

Funcția

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care 1-a desemnat/ candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul

de   

integritate

1.

 Botnari

 Alexandru

  M

 1969

 mun.

Hîncești

  inginer- constructor,

  jurist

   primar

Primăria Hîncești

     PDM

Datele

biografice

Declarația

de avere și interese personale

Certificatul

de  

integritate

2.

 Perțu

 Victor

 M

 1978

mun.

Chișinău

  jurist

 Director general

SA”Regia Apă Canal-Orhei”

     PP”Șor”

Datele

biografice

Declarația

de avere și interese personale

Certificatul

de  

 integritate

 3.

 Corduneanu

 Petru

 M

  1963

mun.

Chișinău

  jurist

 Deputat

Parlamentul

RM

    PSRM

     Datele     

    biografice

Declarația

de avere și

interese

personale

    Certificatul

   de

     integritate

4.

 Cobzac

 Grigore

 M

   1959

mun.

Hîncești

  inginer

  Deputat

Parlamentul

RM

Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS”  

 Datele

    biografice

Declarația

de avere și

interese 

personale

    Certificatul

     de

     integritate