Candidați înregistrați

L I S T A

candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

 

în circumscripția uninominală nr. 31, mun.Chișinău.

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

 

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea

partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1

Novac

Grigore

M

1983

r. Căușeni, s. Sălcuța

Jurist

Deputat

Parlamentul RM

PSRM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2

Cuznețov

Iurii

M

1988

mun.Chișinău

Finanțe și Bănci

Președintele  OTS Rîșcani, mun.Chișinău PP’Șor’

-

PP „Șor”

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

3

Cîrlig

Mihail

M

1965

mun.Chișinău

Medic

Președinte

Asociația Patronală  a "Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu"

Candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

4

Nicolaescu-Onofrei

 

 

Liliana     F  1968 mun.Chișinău Filolog, profesor de limba și literatura română Expert liber profesionist în domeniu educației Contracte de servicii cu diverse organizații Blocul Electoral "ACUM Platforma DA și PAS" Datele biografice Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

 

5 Gaburici Chiril M 1976 or. Ialoveni Economist Ministru al Economiei și Infrastructurii al RM Ministerul Economiei și Infrastructurii RM PDM Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
6 Grițco  Igor   M 1982 mun.Chișinău Jurist Prim secretar al CR din sec.Ciocana PCRM   PCRM Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate
7 Crețu Ilie   M 1991 mun.Chișinău Jurist Manager "Atlantis Com" SRL    PL Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul de integritate