Informație despre candidați

LISTA

candidaţilor înregistraţi funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în Circumscripţia electorală uninominală Ialoveni nr.22

Nr. d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

Domiciliul / reşedinţa

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care la desemnat / candidat independent

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

1

BABUC

Monica

F

1964

mun.Chişinău

istoric

Ministru

MECC

Partidul Democrat din Moldova

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

2

ONU

Lidia

F

1967

mun.Chişinău, or.Codru

economist

-

-

Partidul Sicialiștilor din Republica Moldova

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

3

ISTRATE

Angela

F

1969

or. Ialoveni

jurist

avocat

Cabinetul avocatului Istrate Angela

Independent

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

4

SĂNDUȚĂ

Victor

M

1979

or. Ialoveni

Administrație publică

-

-

Partidul Politic „ȘOR”

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

5 VOVC Liviu M 1989 or. Ialoveni Arhitect Fondator A.O. ”DECID” Blocul Electoral ”ACUM Platforma DA și PAS”

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate