L I S T A candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 3 Edineț

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

 

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1.

Sîrbu

Oleg

M

1967

mun. Edineț

 

agronom

deputat

Parlamentul Republicii Moldova

PDM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2.

Melnic

Nicolai

M

1962

or. Cupcini

jurist

viceprimar

Primăria Cupcini

PP"PSRM"

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

3.

Panciuc

Ghenadie

M

1969

mun. Edineț

 

inginer-mecanic

director

SRL ”Pangar-Nord”

PP ”Șor”

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

4.

Panuș

Elena

F

1964

s. Tătărești, r. Strășeni

filolog

manager politic,

secretar general

Partidul Politic ”Partidul Nostru”

PP ”Partidul Nostru"

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

5

Zui

Alexandr

M

1957

mun. Edineț

Pilot al aviației civile

Comandant aeronave

Cofondator al societății comerciale

PCRM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

6

Plîngău
 

Dinu
 

M

1994
 

mun. Edineț

jurist
 

Coordonator proiecte
 

AO ..DECID"
 

Blocul electoral

ACUM, platforma DA și PAS

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

7

Vengher

Anatolie
 

M

1963

mun. Edineț

silvicultor

silvicultor

Întreprindererea pentru silvicultură Edineț

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

8

Brenici
 

Alexandru
 

M

1987

or. Cupcini

medic stomatolog

-

-

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

9

Livadaru
 

Marin
 

M

1971

mun. Chișinău

administrator-antreprenor

administrator-antreprenor

Feira Grup SRL

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate