Candidați înregistrați

L I S T A

candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare

din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîşcani

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

 

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1.

Urzică

Iurie

M

1966

s.Corlăteni

r-nul Rîşcani

Medic-vetrinar

Preşedinte raion

Consiliul raional Rîşcani

PDM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2.

Mizdrenco

Vladimir

M

1988

s.Pîrjota r-nul Rîşcani

Economist

Preşedinte OT Rîşcani

Consiliul raional Rîşcani

PP"PSRM"

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

3.

Cocieru

Andrei

M

1987

or.Rîşcani

Contabil

-

-

PP „ŞOR”

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

4.

Bărbieru

Petru

M

1961

s. Țarigrad,

r. Drochia

Agronom 

Primar

Primăria s. Țarigrad

PCRM

Datele biografice

Declaraţia de avere şi interese personale

Certificatul de integritate

5.

 

Gamețchi

 

Tatiana

 

F

 

1990

 

s. Braniște

r. Rîșcani

 

Pedagog

 

-

 

-

 

 

BE" ACUM"

 

RETRAS DIN CURSA ELECTORALĂ

( Hotărîrea CSJ din 23.02.2019 )