Audiența cetățenilor

 

Activitatea Comisiei Electorale Centrale

şi primirea în audienţe a cetățenilor

 

  1. Programul de activitate pentru prestarea serviciilor publice este de luni până vineri, de la ora 08.00 și până la ora 17.00 cu pauza de masă între orele 12.00 – 13.00, cu excepția cazurilor de extindere a programului de activitate pentru desfășurarea procedurilor electorale în afara programului prestabilit, inclusiv cele organizate în ziua precedentă zilei alegerilor și ziua alegerilor.

  2. Înregistrarea corespondenței conform legislației muncii se va efectua începând cu ora 08.00 și până la ora 17.00 cu pauza de masă între orele 12.00-13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr.119, bir. 202 (anticamera CEC).

  3. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor în cadrul Comisiei Electorale Centrale se va efectua în a treia zi de vineri a lunii, conform programului de lucru, de către:

  •  Președintele Comisiei Electorale Centrale;

  •  Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale;  

  •  Secretarul Comisiei Electorale Centrale.

     4. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor în cadrul Comisiei Electorale Centrale se va efectua în fiecare zi de luni, între orele 14:00 – 17:00, de către șefii subdiviziunilor din cadrul Aparatului CEC.

     5. Responsabilă de organizarea audienței cetățenilor este Direcția analiză și documentare din cadrul Aparatului CEC.

     6. Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la nr. de telefon: 022-251-451 (anticamera) sau transmisă prin email: info@cec.md.

     7. Cererea de audiență trebuie să conțină următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, obiectul audienței și un număr de telefon.

 

     8. Obiectul audienței se înscrie în registrul cu privire la audiența cetățenilor.

     9. Solicitantul se va prezenta în audiență cu un document de identitate.

    10. În cadrul audienţei solicitantului îi poate fi refuzată examinarea unei noi petiţii, dacă anterior a primit un răspuns scris la o petiție cu același obiect.